Dom umenia ostane mestu, košický súd zamietol žalobu židovskej obce

12.1.2017 22:25

Košický okresný súd zamietol žalobu Židovskej náboženskej obce vo veci vydania budovy košického Domu umenia. Ten je predmetom sporu, ktorý trvá už od roku 1994. Židovská náboženská obec sa ho domáha od mesta na základe reštitučného zákona.

"Súd z vykonaného dokazovania dospel k záveru, že došlo k zásadnej prestavbe a strate stavebno-technického charakteru pôvodnej synagógy," uviedla sudkyňa. Poukázala pritom aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého možno o zásadnej prestavbe stavby hovoriť vtedy, ak došlo k zmene podstaty nehnuteľnej veci, a to z hľadiska druhu, obsahu alebo rozsahu nehnuteľnosti.

Pôvodnú budovu postavili v roku 1927 na základe návrhu známeho budapeštianskeho architekta Lajosa Kozmu. V roku 1955 ju Košická židovská materinská cirkev predala štátu za 900.000 korún. Z objektu sa prestavbou stala koncertná sieň a dnešné sídlo Štátnej filharmónie Košice.

Žalobca argumentoval, že pôvodná stavba nezanikla. K predaju podľa neho došlo v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Podľa súdu však nebol takýto stav pri predaji preukázaný, jednoznačne nebola preukázaná ani aktívna legitimácia žalobcu. Žalovanej strane prislúcha podľa verdiktu plná náhrada súdnych trov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok