Vláda schválila zmeny sezónneho zamestnávania cudzincov

Vláda schválila zmeny sezónneho zamestnávania cudzincov
Zdroj foto:
Pravidlá zamestnávania príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov Európskej únie vykonávajú sezónne zamestnanie, by sa mali zmeniť. Vláda dnes schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá má priniesť do našej legislatívy príslušnú európsku smernicu.

Oproti súčasnej právnej úprave, keď sa môže vykonávať sezónne zamestnanie iba s udeleným prechodným pobytom, budú môcť po schválení navrhovaných zmien štátni príslušníci tretích krajín vykonávať sezónne zamestnanie v dvoch režimoch. Prvý režim predpokladá pobyt najviac do 90 dní od príchodu na územie Slovenskej republiky, a to na základe udeleného schengenského víza a povolenia na zamestnanie, resp. len na základe povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti.

V prípade, ak si bude chcieť štátny príslušník tretej krajiny pobyt predĺžiť, môže požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania, ktorý nesmie prekročiť 180 dní, a to vrátene predchádzajúceho pobytu. V súlade s európskou smernicou o vnútropodnikovom presune sa ustanovujú podmienky vstupu a pobytu na území Slovenskej republiky na obdobie dlhšie ako 90 dní štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rámci vnútropodnikového presunu.

Návrh novely rieši aj iné kategórie zamestnancov. Zavádza sa napr. špecifická skupina zamestnancov, príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb. Uľahčí sa aj situácia zamestnancov z tretích krajín, ktorí z rôznych dôvodov prídu o zamestnanie. Oproti súčasnej právnej úprave budú mať 60 dní na to, aby si našli nové zamestnanie. Navrhuje sa tiež predĺžiť platnosť tzv. modrej karty na účel vysokokvalifikovaného zamestnania z troch rokov na štyri roky.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá