Ceny za dodávku pitnej vody sa od januára budú prerozdeľovať inak

Bratislavská vodárenská spoločnosť zavádza od 1. januára 2017 dvojzložkovú cenu vodného a stočného pre svojich odberateľov. Táto má priniesť spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov.

Spravodlivejší princíp

Dvojzložkovú cenu bude tvoriť variabilná zložka (za množstvo dodanej vody a množstvo vyprodukovanej odpadovej vody) a fixná zložka (za služby súvisiace s pripojením). Fixná zložka podľa BVS pokrýva náklady na to, aby aj odberateľ, ktorý vodu spravidla neodoberá, mal istotu, že vodu môže kedykoľvek odoberať vďaka udržiavanej infraštruktúre.

"Dvojzložková cena je v podstate prechod na spravodlivejší princíp prerozdelenia ceny za dodávku pitnej vody a zároveň odkanalizovanie," priblížil generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč. Náklady na prevádzku distribučnej siete boli podľa jeho slov doposiaľ zahrnuté do celkovej ceny vodného a stočného.

Klienti s reálnym odberom tak platili aj za klientov, ktorí síce majú k dispozícii vodnú sieť i kanalizáciu, no nevyužívajú ich alebo majú iba minimálny odber.

"Odstraňuje sa stav, keď za odberateľov s nulovou spotrebou, výdavky na údržbu ich pripojenia na vodovodnú a kanalizačnú sieť, platili ostatní zákazníci," uviedol generálny riaditeľ.

Ceny sa nezmenia

Podľa BVS desať percent odberateľov v súčasnosti neplatí za údržbu a prevádzku distribučnej siete, aj keď ju majú k dispozícii. Zavedením dvojzložkovej ceny sa podľa neho priemerná cena vodného a stočného nemení.

"Za BVS môžem povedať, že priemerná cena pre obyvateľa sa nebude zvyšovať. Na prípadových štúdiách môžeme poukázať, že máme mierne zníženie celkovej ceny," podotkol. V súčasnosti je v BVS celková cena vodného na úrovni 0,935 eur za meter kubický bez DPH a stočného 0,921 eur za m3 bez DPH.

Pre nové regulačné obdobie BVS podľa metodiky ÚRSO stanovila variabilnú zložku ceny dodanej vody na 0,845 eur za m3 bez DPH a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na 0,894 eur za m3 bez DPH.

Šesť tarifných skupín

Fixná zložka ceny za prevádzku distribučnej siete bude v závislosti od veľkosti vodomeru rozdelená do šiestich tarifných skupín. Podľa riaditeľa pre stratégiu a rozvoj BVS Radoslava Daniša sa fixný poplatok na rok bude pohybovať od deväť eur bez DPH pri rodinných domoch až po 800 eur bez DPH pri veľkých priemyselných pripojeniach.

BVS tvrdí, že dominantná časť odberateľov spadá do tarifnej skupiny T1, v ktorej je výška fixnej zložky na úrovni deväť eur ročne bez DPH za vodné a deväť eur bez DPH ročne za stočné.

Sumy fixnej zložky sa v prípade bytových domov rozrátajú na celkový počet bytových jednotiek. "Ľudia, ktorí mali doteraz minimálne odbery, tak pocítia mierne zvýšenie a odberné miesta, ktoré mali priemernú alebo vyššiu spotrebu, tak pôjdu s cenou dole," povedal Daniš.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá