Čerpanie eurofondov z predošlého obdobia presiahlo sto percent. Zostáva predložiť oprávnené výdavky

11.6.2024 07:00

Z desiatich operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 boli schválené prostriedky za viac ako 15,23 miliardy eur. Suma predstavuje čerpanie na úrovni cez 105 percent.

Eurofondy
Profimedia

Vyplýva to z Informácie o čerpaní eurofondov k 31. máju tohto roka, ktorú zverejnilo ministerstvo financií.

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť Európskej komisii oprávnené výdavky v minimálnej výške 660,61 milióna eur.

Z toho najviac v OP Integrovaná infraštruktúra (278,73 milióna eur), OP Ľudské zdroje (168,31 milióna eur), a OP Kvalita životného prostredia (126,05 milióna eur).

Na elimináciu vplyvov pandémie

"V roku 2021 boli Slovensku pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania vplyvov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovensko predstavuje 722,25 milióna eur. Schválené boli prostriedky vo výške 721,73 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,93 percenta," uviedlo ministerstvo.

V rámci iniciatívy FAST CARE, ktorá je zabezpečená prostredníctvom troch OP s celkovou presunutou alokáciou 339,56 milióna eur, boli schválené prostriedky vo výške 304,82 milióna eur.

Predstavuje to čerpanie na úrovni 89,77 percenta.

Na opatrenia iniciatívy SAFE boli podľa rezortu predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho OP vo výške 1,03 miliardy eur.

K 31. máju 2024 boli schválené prostriedky vo výške 936,74 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,62 percenta.

Spracovávanie výdavkov

Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie 2014 - 2020, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky prijímateľmi.

V tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na príslušných ministerstvách a na ministerstve financií.

"V súlade s legislatívou EK a národnou legislatívou budú výdavky deklarované na EK prioritne v tomto roku, lehota zo strany EK je predĺžená až do 31. júla 2025," dodal rezort.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok