Plavčan predstavil plány rezortu, školstvo čakajú zmeny

18.10.2016 12:32

Žiak a jeho individuálny potenciál už nebude viac na okraji záujmu, ale učitelia ho budú rozvíjať. To je jeden z cieľov reformy školstva, na ktorý sa chce rezort zamerať. Okrem toho plánuje predĺžiť povinnú školskú dochádzku a zatraktívniť základné školy tak, aby žiaci neodchádzali na osemročné gymnáziá.

Dvojročné plány

Na Slovensku musí nastať celospoločenská zhoda na tom, že v oblasti vzdelávania a výchovy je potrebná zmena. Taktiež musí spoločnosť súhlasiť s tým, že školstvo si zaslúži viac peňazí, ktoré budú účelne využité. Na margo zverejnených téz k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania to uviedol minister školstva Peter Plavčan.

Samotný program by mal byť predložený na rokovanie vlády a následne do parlamentu v prvom štvrťroku budúceho roka. Tézy programu budú po verejnej diskusii a okrúhlych stoloch dopracované a konkretizované o návrh opatrení. "Opatrenia budú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Legislatívnej i ekonomickej povahy. Budeme pripravovať dvojročné plány, v ktorých budú konkrétne úlohy a navrhnuté finančné krytie," priblížil Plavčan.

Predložený dokument podľa neho predstavuje základné východiská toho, čo treba zrealizovať v oblasti výchovy a vzdelávania v horizonte desiatich rokov. Podľa ministra sa v ňom nehovorí o tom, že by bolo slovenské školstvo zlé.

„Školstvo, podobne ako všetky oblasti spoločenského života, je v takom stave, ktorý zodpovedá spoločenskému vývinu. Spoločensko-ekonomické podmienky sa vo svete veľmi rýchlo menia a je potrebné tomu prispôsobiť aj školstvo,“ skonštatoval.

Štyri kľúčové oblasti

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania rieši podľa rezortu školstva štyri kľúčové oblasti, a to kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých, postavenie a fungovanie učiteľov, odborné vzdelávanie a financovanie i riadenie školstva.

V rámci programu sa napríklad navrhuje, aby sa zmenila rola učiteľa. Pedagóg by po novom nemal byť pre žiakov len sprostredkovateľom poznatkov, ale aj sprievodcom v procese učenia sa. Zmenou by malo prejsť aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov, ktoré by už nemalo byť prepojené s finančným odmeňovaním učiteľov prostredníctvom kreditových príplatkov, tak ako je to v súčasnosti.

Desaťročnú povinnú školskú dochádzku má nahradiť povinné vzdelávanie, ktoré bude trvať 12 rokov. Deti tak začnú s povinným vzdelávaním už v piatom roku života a skončia ako 17-ročné. Po novom by malo do prvého stupňa patriť prvých päť ročníkov a do druhého zvyšné štyri ročníky.

"Chceme, aby bolo možné uvažovať o výchove a vzdelávaní tak, že sa nevzťahuje len na školu, ale zvýrazniť sme chceli aj domáce vzdelávanie. Rodičia budú mať väčšiu možnosť pri výchove a vzdelávaní svojich detí," podotkol Plavčan.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok