Dôchodcovia sa môžu tešiť. Vieme, kedy im sociálna poisťovňa vyplatí plnohodnotný 13. dôchodok

13.5.2024 11:25

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume ako v minulosti. Výška bude závisieť od druhu poberaného dôchodku, garantovaná minimálna suma je 300 eur.

Náklady tohtoročného mimoriadneho zvýšenia dôchodkov budú 420 miliónov eur
TASR/Milan Kapusta

Starobní dôchodcovia dostanú 13. dôchodok vo výške 606,30 eura. O 13. dôchodok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí vo výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. V pondelok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Minimálne 300 eur

"Sumy 13. dôchodku budú predstavovať priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude vo výške 300 eur," priblížil Kontúr.

Nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia dôchodku, ktorí v decembri tohto roka majú nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Pozrite si reportáž z apríla o dôchodkoch:

Vyplatí sa najvyššia suma

Sociálna poisťovňa upozornila, že pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky sa vyplatí len ten, ktorého suma je najvyššia. Pri určovaní sumy 13. dôchodku sa nebude prihliadať na ďalšie dôchodkové príjmy (napríklad dôchodok z cudziny alebo dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia).

Trinásty dôchodok ako plnohodnotnú dôchodkovú dávku umožnila zaviesť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament schválil v apríli tohto roka. Nahradí sa tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok