Poslanci ukončili rokovanie, do lavíc sa vrátia vo štvrtok. Diskusiu zakončili medveďou problematikou

30.4.2024 06:31 , Aktualizované: 30.4.2024 19:34

Poslanci v utorok (30. apríla 2024) parlamentu zasadli do lavíc. Na stole mali návrh na voľbu dvoch kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR, ako aj návrh na odvolanie členov Súdnej rady SR, ktorí sú volení parlamentom. O novele k téme odstrelu medveďov mali rokovať zrýchlene. Parlament rokoval taktiež o návrhu SNS o mimovládnych organizáciách.

Diskusiou o problematike medveďov poslanci Národnej rady ukončili utorkové rokovanie. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) trvá na tom, že novela zákona o ochrane prírody a krajiny má priniesť efektívnejší odstrel medveďov. Viacerí zástupcovia opozície s novelou nesúhlasia. Do lavíc sa poslanci vrátia vo štvrtok (2. 5.) o 9.00 h.

Odvolanie členov Súdnej rady

Opozičné poslankyne Mária Kolíková (SaS) a Lucia Plaváková (PS) spochybnili dôvody na odvolanie dvoch členov Súdnej rady SR Jána Mazáka a Andreja Majerníka. Koaličný poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) reagoval, že odvolávanie je v súlade so zákonom, pričom dôvod fakticky ani nie je potrebný. Uviedli to v utorkovej rozprave v pléne Národnej rady (NR) SR.

Kolíková hovorí o očierňovaní ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Poukázala na to, že návrh mohol byť odôvodnený iba stratou dôvery. "Aj pri tejto skúsenosti, ktorú teraz mám, sa pýtam, ako vlastne nastaviť tú právnu úpravu na Slovensku pre členov súdnej rady, aby obstáli v takomto teste zlomyseľnosti," podotkla.

Gašpar si myslí, že Mazák a Majerník si ako členovia súdnej rady neplnili svoje úlohy tak, ako predpokladá zákon. Nesúhlasí, že dôvody odvolania boli na výbore vyvrátené. Zároveň podotkol, že dôvody na odvolanie nemuseli byť vôbec uvedené. "Zákonná úprava pri postupe, ako odvolávať člena súdnej rady, hovorí, že to môže byť v ktorejkoľvek časti funkčného obdobia a fakticky bez dôvodu," pripomenul.

Hlasovanie o fonde umenia posunuli

Hlasovanie o novele zákona o Fonde na podporu umenia sa presunulo na štvrtok (2. 5.) o 17.00 h. Poslanci zároveň schválili, že v utorok o 17.00 h sa hlasovať vôbec nebude.

Novela zákona o FPU hovorí o tom, že o poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia by mala po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať by mala na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné. Návrh kritizovali viacerí predstavitelia opozície, ako aj odborná verejnosť.

"Fond by sa mal navýšiť o desať miliónov pre novú funkcionalitu, čo sú infraštruktúrne projekty kultúrneho charakteru, tzn. rekonštrukcie kulturákov, amfiteátrov a knižníc," povedal Michelko s tým, že o navýšení peňazí rokovali so zástupcami ministerstva financií. Števulová považuje navýšenie rozpočtu pre kultúru za prospešné. "Uvidíme, keď bude predložený tento pozmeňujúci návrh, čo konkrétne a presne bude jeho obsahom," podotkla.

Návrh o medveďoch

O novele zákona o ochrane prírody a krajiny budú poslanci rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Právna úprava z dielne envirorezortu má riešiť situáciu s premnoženými medveďmi. Návrh mení aj zákon o civilnej ochrane.

Z návrhu legislatívy vyplýva, že pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy.

Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Ak vnadiská nebudú príčinou výskytu medveďa, návrh umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavujú potenciálne ohrozenie života, zdravia a škody na majetku.

O mimovládkach zrýchlene

Parlament posunul do druhého čítania návrh SNS o mimovládnych organizáciách. Podľa neho by mali mať mimovládky, ktoré dostávajú peniaze z cudziny, označenie „organizácie so zahraničnou podporou“.

"Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií, ktoré predstavuje kľúčový prvok pre posilnenie dôvery verejnosti voči mimovládnym neziskovým organizáciám formou zverejňovania informácií o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne jednorazovo alebo v kumulatívne zákonom zadefinovanú hodnotu," píše sa v dôvodovej správe.

Rozšíriť by sa mohlo nedobrovoľné zrušenie neziskovej organizácie pri porušení niektorého z nových ustanovení v zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií. "Ustanovenie je poslednou z alternatív postihu za nezaplatenie pokuty v určenej lehote alebo nesplnenie si zákonom stanovených povinností," uviedli predkladatelia.

O Ústavnom súde SR

Zuzana Števulová (PS) považuje za zarážajúce, že sa do voľby prihlásilo len päť kandidátov.

"Pri ich menách, so všetkou úctou k ich odbornosti a doterajším skúsenostiam, sa dá len veľmi ťažko povedať, že ide o významné právne autority a právne elity v tejto krajine. A to je veľmi smutné, lebo ÚS SR je garanciou ochrany práv nás všetkých," podčiarkla.

Mária Kolíková (SaS) skonštatovala, že poslanci si majú z čoho vybrať, no zrejme nebola vytvorená atmosféra na prihlásenie viacerých vhodných kandidátov. Obáva sa politizácie ÚS zo strany koalície a kritizovala neskoré vyhlásenie voľby.

"Teraz volíme jedného sudcu, možno by sa to javilo ako nie podstatné, ale nie je to tak," uviedla.

Nesúhlasí s nimi Tibor Gašpar (Smer-SD). "Aj voľba sudcu ÚS bude o 90 hlasoch, rozhodne to nie je vôľa koaličnej zostavy," podčiarkol s tým, že prípadné nezvolenie kandidátov by tak nebolo len chybou koalície. Pripustil, že nájsť zhodu na dvoch kandidátoch bude náročné, ak nie nemožné.

Platnosť rekreačných poukazov

Platnosť rekreačných poukazov by mohla byť rozšírená pre ďalšie osoby, a to tak, že zamestnanec by rekreačný poukaz mohol preniesť na svojho rodiča. Poslanci tak chcú maximalizovať využívanie týchto poukazov a zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce a zákona o podpore cestovného ruchu koaličnej SNS, ktorý zákonodarcovia posunuli do druhého čítania.

"Prenositeľnosť rekreačného poukazu na rodiča zamestnanca má plošne podporiť možnosť využívania rekreačného poukazu zamestnanca a maximalizovať efektivitu ich pozitívnych vplyvov. Vďaka možnosti prenosu rekreačného poukazu bude mať rodič zamestnanca s nižším disponibilným príjmom väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka, ktorá je potrebná na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života," uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Ozdravný plán poisťovní

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezíska opäť kompetenciu nariadiť zdravotnej poisťovni ozdravný plán.

Novelu zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou poslanci odmietli. Do parlamentu ju predložili opoziční poslanci Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay zo strany SaS.

Podpora tehotných študentiek na VŠ

Na vysokých školách by sa mohol upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov.

K zmenám by mohlo dôjsť najmä pri učebných plánoch, prerušení štúdia a pri platení školného. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Rovnako posunuli poslanci aj novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Nosenie ochrannej prilby na lyžiarskych tratiach

Na lyžiarskych tratiach by mohlo byť nosenie ochrannej prilby povinné až do 18 rokov. V súčasnosti ju musia nosiť lyžiari do 15 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Horskej záchrannej službe z dielne poslancov SNS, ktorú národná rada posunula do druhého čítania.

"Zvýšenie vekovej hranice reflektuje rastúcu potrebu ochrany tejto vekovej skupiny, ktorá je významne zastúpená medzi lyžiarmi a snoubordistami. Iniciatíva pre novelu vychádza z veľkého počtu zranených na lyžiarskych svahoch, ako aj z medzinárodných trendov v zvyšovaní bezpečnostných štandardov pre mladistvých," argumentujú poslanci.

O novele škôl zrýchlene

Novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prerokuje národná rada v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela reaguje na akútny nedostatok pracovníkov v zdravotníctve. Navrhuje sa v nej, aby odbornú pracovnú činnosť v povolaniach praktická sestra - asistent, zubný asistent a sanitár mohli od leta vykonávať aj študenti daných odborov.

Opatrenie má posilniť zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v období čerpania letných dovoleniek zdravotníckymi pracovníkmi. Zároveň má podporiť motiváciu študentov a zlepšiť ich adaptáciu v zdravotníckych zariadeniach.

Pozrite si archívnu reportáž zo 16. apríla 2024 o rokovaní parlamentu.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok