Takto si zvolíme prezidenta. 12 rád, ako nepokaziť hlasovací lístok

ta3
23.3.2024 05:30

Volíme si nového prezidenta Slovenskej republiky. Volebné miestnosti budú otvorené v čase od 7.00 do 22.00 h. Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Hlasovanie zo zahraničia, resp. poštou nie je možné.

Volebné vysielanie (1).png

Prezidentské voľby sú zväčša dvojkolové. Jednokolové by boli len v prípade, ak by jeden z kandidátov získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. To sa zatiaľ v histórii samostatného Slovenska nestalo.

Ak to ani nebude ani v sobotu 23. marca, druhé kolo sa uskutoční v sobotu 6. apríla. 

Prečítajte si 12 rád:

1. Volič môže voliť v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade, že chce voliť inde, potrebuje k tomu hlasovací preukaz. Ak si ho vybavil, ale predsa len chce voliť v mieste trvalého bydliska, musí ho odovzdať komisii. Voličské preukazy sa vydávajú zvlášť pre prvé a druhé kolo voľby.

2. Po príchode do volebnej miestnosti volič musí preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Člen komisie ho zapíše do zoznamu voličov a dá mu hlasovací lístok a obálku.

3. Ak volič nemá na Slovensku trvalé bydlisko, preukáže sa cestovným pasom. Súčasne musí volebnej komisii predložiť aj čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Komisia do pasu v časti poznámky vyznačí, že volič v daných voľbách hlasoval.

4. Volič ide následne za zástenu.

5. V prípade, že volič nevie sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, príp. nevie čítať alebo písať, je povinný to oznámiť volebnej komisii. V takomto prípade má právo ísť za zástenu s druhou osobou, pomocníkom, nesmie ale ísť o člena komisie.

6. Ak je volič v nemocnici alebo umiestnený napr. v DSS, v ktorom nemá trvalý pobyt, potrebuje hlasovací preukaz. Miestnu volebnú komisiu môže požiadať o prenosnú volebnú urnu.

7. Každý volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. Kandidáti sú uvedení v abecednom poradí.

8. Ak sa volič počas krúžkovania pomýli, môže si od komisie vyžiadať náhradný hlasovací lístok.

9. Následne volič vloží správny hlasovací lístok do obálky a vhodí ju do volebnej urny.

10. Nepoužitý, príp. zle vyplnený hlasovací lístok nesmie volič vyniesť z volebnej miestnosti. Hrozí mu za to pokuta 33 eur.

11. Ak si chcete urobiť fotku pri vhadzovaní obálky so svojím hlasovacím lístkom do urny, zákon to vyslovene nezakazuje. Povinnosťou komisie je len dohliadať na poriadok vo volebnej miestnosti.

12. Ministerstvo vnútra zriadilo pre prvé kolo voľby prezidenta infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. 

Infolinka bude dostupná na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Voličom bola k dispozícii od pondelka 18. marca až 22. marca od 7:30 h do 15:30 h. Vo volebný deň 23. marca na ňu môžete volať od 7:00 h do 22:00 h.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok