Danko prijal Spolok slovenských spisovateľov a ich zahraničných kolegov

22.9.2016 09:06

Predseda Národnej rady Andrej Danko na pôde parlamentu prijal Spolok slovenských spisovateľov a ich zahraničných kolegov pri príležitosti konania Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod značkou SK PRES.

Partneri na stretnutí diskutovali aj o podpore slovenskej literatúry, kultúre i slovenčine, začlenení slovenského národa do svetového kultúrneho života, ako aj o mravnom zjednocovaní spisovateľov, vedcov a publicistov v kultúrnych úsiliach.

Danko povedal, že v časoch deštruovania základných európskych spoločenských a kultúrnych hodnôt je dôležité otvoriť otázky poslania, mravnosti a etických hodnôt spisovateľa a jeho postavenia vo verejno-spoločenskom priestore.

Zámerom Kongresu slovenských spisovateľov je podpora, presadzovanie a ochrana humanistických hodnôt pôvodnej a prekladovej literatúry, umenia a kultúry, ich tvorcov, knižnej literárnej a časopiseckej tvorby, slobody prejavu autentického kritického myslenia, ako aj požiadavka na riešenie problémov sociálnej nerovnosti ľudí, narastajúcej neznášanlivosti, extrémizmu a anarchie, vo verejnom demokratickom priestore, predstavujúcich ohrozenie hodnotových základov národných kultúr jednotlivých štátov Európy i demokratických, kresťanských a humanistických základov celej európskej kultúry.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok