Prezidentka vetovala kompetenčný zákon. Výhrad má hneď niekoľko

ta3/Martin Belej
2.1.2024 13:11 , Aktualizované: 2.1.2024 13:49

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vrátila kompetenčný zákon na prerokovanie do NR SR. Výhrady má k jeho viacerým ustanoveniam, ale tiež k legislatívnemu procesu.

Samotné výhrady

Časť z pripomienok prezidentka adresuje k spôsobu menovania a odvolania predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Podľa ústavy má do vyšších štátnych funkcií menovať prezident, zatiaľ čo štátnych funkcionárov vymenuje vláda. Táto ústavná požiadavka nebola splnená, pripomína prezidentka.

Schváleným zákonom sa vyskytnú ďalšie dôvody, pre ktoré možno spomínaných predsedov úradov odvolať. Vo vzťahu k predsedovi Štatistického úradu pridáva medzi dôvody odvolania aj to, že „sa vyskytnú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie“.

Zákon nemôže jeho menovanie a odvolanie zveriť vláde, ale musí ho zveriť prezidentovi, inak sa dostane do rozporu s ústavou, vysvetľuje svoju výhradu prezidentka.

Zaradenie SIS a ÚRSO

Ďalším dôvodom vetovania je zaradenie Slovenskej informačnej služby a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví medzi ústredné orgány štátnej správy.

Zmenu povahy SIS na ústredný orgán štátnej správy, prezidentka vníma "v priamom nesúlade" so znením zákona o Slovenskej informačnej službe. 

Výhrady hlavy štátu smerujú najmä voči spôsobu, akým sa má zákon "uviesť do právneho života". Diskusia o zmene postavenia SIS a ÚRSO podľa nej prebehla bez rozhovoru s práve dotknutými orgánmi.

Licencie na obchodovanie so zbraňami

Ako problém vníma prezidentka aj zmeny pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu. Podľa nového zákona by záväzné stanovisko k vydaniu licencií poskytovalo už iba ministerstvo obrany.

Doteraz ich malo na starosti ministerstvo hospodárstva, "ktoré, ak si to vyžaduje verejný záujem, vždy požiada o stanovisko ministerstvo zahraničných vecí a SIS a ich prípadné nesúhlasné stanoviská k udeleniu licencie sú pre ministerstvo hospodárstva záväzné".

Prezidentka túto zmenu vidí ako možné ohrozenie verejného záujmu, pretože ministerstvo vnútra nie vždy dokáže disponovať dostatočnou kvalitou informácií, vysvetľuje v tlačovej správe.

Skrátené legislatívne konanie

Rokovanie o novom zákone v skrátenom procese prezidentka označuje ako "politické, a v žiadnom prípade nie za právne ani zákonné".

Prízvukuje, že pri dôležitých systémových zmenách musí návrh prejsť odbornou a vecnou diskusiou.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok