Zdravotník zrejme porušil zákon. V škole odmietol ošetriť dieťa, nestačila mu kópia preukazu poistenca

ta3/Martin Belej
30.11.2023 09:59 , Aktualizované: 30.11.2023 10:23

Dieťa malo v škole úraz. Privolaný záchranár odmietol ošetriť maloletú osobu len preto, že mala iba kópiu karty poistenca, nie jej originál. Vo vyjadrení k incidentu sa bližšie nešpecifikuje názov školy ani mená zainteresovaných osôb. O prípade informovala zdravotná poisťovňa Union.

Kosice_zachranka_sanitka
TASR/Diana Semanová (Ilu)

Neprofesionálny prístup

Zdravotná poisťovňa dostala podnet k riešeniu nepríjemného incidentu. „Kontaktoval nás riaditeľ školy s nepríjemnou udalosťou. Na školskom dvore došlo k úrazu, privolaný záchranár nechcel dieťa ošetriť, keďže nemalo originál preukaz poistenca, iba jeho kópiu,“ uvádza poisťovňa.

Dodáva, že takýto postup je v školách bežný. Pedagógovia majú iba kópie preukazov poistenca, pretože si každý deň s rodičmi nemôžu vymieňať originálnu kartičku.

„Aj keď nešlo o vážne zranenie, situácia spôsobila nepríjemnosti a zbytočnú stratu času, ktorá by v iných prípadoch mohla mať následky,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová.

Preukazovanie kartou poistenca

Podľa poisťovne je možné preukázať sa viacerými formami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Existuje možnosť predloženia digitálneho preukazu poistenca a v niektorých prípadoch je dovolené iba uvedenie rodného čísla.

Poisťovňa vo svojej tlačovej správe uvádza, že pokiaľ je predložená len kópia kartičky, účel je splnený a poskytovateľ (záchranných služieb) je povinný to akceptovať. Zdôrazňuje to na príklade poskytovania zdravotnej starostlivosti pri autonehodách, kde nie je priestor ani čas na overovanie karty.

Argumenty v zákone

V zdravotnej poisťovni sa opierajú o zákon, v ktorom sa píše, že poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. To znamená disponovať včasnou a účinnou liečbou.

Dodávajú, že v ďalšom zákone sa píše, že „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby povinný odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.“

Pozrite si reportáž o tom, že nemocničná reforma sa nebude posúvať.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok