Predstavili detaily pomoci so splácaním hypoték: Maximálne 150 eur mesačne, ale nie všetkým

ta3/TASR
29.11.2023 14:15

Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť pri jeho refixácii na bývanie. Výška príspevku ako novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 percent zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý schválila vláda.

Odlišná výška príspevku

Zároveň vláda navrhuje Národnej rade SR prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní.

„V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby,“ uviedol rezort.

Vláda súčasne navrhla možnosť ustanoviť v zákone o štátnom rozpočte odlišnú výšku príspevku na príslušný rozpočtový rok.

Na účely poskytovania príspevku má byť stanovená maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

Kedy sa bude vyplácať?

Nárok na príspevok majú mať občania, ktorí zmluvu o úvere na bývanie uzatvorili pred 1. januárom roku 2024.

„ÚPSVaR by mal príspevok vyplácať mesačne pozadu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po nasledujúcom kalendárnom mesiaci, v ktorom občan plnil podmienky nároku,“ doplnil v návrhu rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vláda taktiež navrhuje upraviť zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre umožnenie poskytovania informácií o úveroch medzi poskytovateľmi úverov na bývanie a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2024.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok