Státisíce boli minuté nehospodárne, porušenie rozpočtových pravidiel na EXPO v Dubaji je potvrdené

ta3/TASR
24.11.2023 11:24

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pri príprave a organizácii Svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634 000 eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne.

SaSka - Sulík - Volebná noc
TASR/Pavel Neubauer (Ilu)

Vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov.

"Kontrola ukázala, že rezort hospodárstva nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatovať, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné. To nakoniec vyústilo do nehospodárneho využitia financií zo štátneho rozpočtu," priblížila postoj úradu jeho podpredsedníčka Henrieta Crkoňová.

Prokuratúra s lupou

Zistenia kontrolný úrad zašle poslancom zákonodarného zboru a Úradu vládneho auditu. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra, preto budú kontrolóri svoje zistenia konzultovať aj s ňou.

Náklady v Dubaji

Výstava EXPO Dubaj 2020 sa pre pandémiu uskutočnila od októbra 2021 do marca 2022. Celkové náklady zo štátneho rozpočtu na prezentáciu Slovenska v Dubaji dosiahli takmer 11 miliónov eur, z toho bolo z rozpočtu rezortu hospodárstva 7,9 milióna eur.

Výstavu organizačne zabezpečoval päťčlenný EXPO tím rezortu hospodárstva a obchodná spoločnosť na základe rámcovej dohody. Tej bolo z ministerského rozpočtu zaplatených 2,2 milióna eur.

"Viaceré služby poskytované súkromnou spoločnosťou boli preberané len na základe akceptačných protokolov, ktoré ale boli vypracované formálne a nebolo z ich popisu zrejmé, v akom rozsahu a k akému termínu boli jednotlivé plnenia fakticky zrealizované. Rezort tak nedokázal kontrolórom preukázať hospodárnosť vynakladaných verejných prostriedkov," upozornila Crkoňová.

Inklinovaná reštaurácia

V priestoroch slovenského pavilónu slúžila návštevníkom reštaurácia a prevádzka Take Away. Nájomca podľa NKÚ využíval jednu z reštaurácií tri mesiace bez uzatvorenia písomnej podnájomnej zmluvy, pričom nájomné vyplývajúce z podnájomných zmlúv vo výške 61 800 eur nebolo vôbec uhradené.

"MH bolo jediné oprávnené nakupovať alkohol od lokálneho výhradného dodávateľa v Dubaji. Na základe licencie nakúpilo MH alkoholické nápoje v celkovej sume 106.700 eur, ktoré mali slúžiť pre potreby reštaurácie. V čase kontroly ale rezort nedisponoval dokladmi o jeho prevzatí prevádzkovateľom reštaurácie a ani nepreukázal, ako sa ďalej s alkoholickými nápojmi nakladalo a ako boli tieto financie zúčtované," dodal NKÚ.

Ďalšie EXPO

Zistenia musia byť podľa podpredsedníčky úradu poučením do budúcnosti, keďže už teraz sa Slovensko pripravuje na svetovú výstavu v japonskej Osake v roku 2025. "Tieto podujatia majú veľký potenciál pri prezentácii našej krajiny v zahraničí, preto je potrebné venovať im dostatočnú pozornosť už pri príprave," uzavrela Crkoňová.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok