Počet fajčiarov sa zvýšil. Prieskum ukázal, ako často pijú Slováci a aké drogy užili za posledný rok

ta3/tasr
27.10.2023 10:56

Počet nefajčiarov na Slovensku sa za uplynulé roky znížil. Kým v roku 2019 ich bolo 70,7 percenta, v roku 2022 ich podiel klesol na 66,3 percenta. Vyplýva to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý od roku 2013 pravidelne každé tri roky zisťuje úroveň zdravotného uvedomenia Slovákov.

Prieskum: Tretina detí na základnej škole vyskúšala cigarety, štvrtina stredoškolákov fajčí pravidelne
TASR/AP

Minulý rok bolo vo výskumnej vzorke 16,3 percenta fajčiarov a 11,6 percenta bývalých fajčiarov. "Používateľov elektronických cigariet je 3,5 percenta a bezdymových tabakových výrobkov je 1,2 percenta," doplnil Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

Konzumácia alkoholu

V prípade konzumácie alkoholu výsledky ukázali, že pivo pije denne 7,5 percenta opýtaných, raz alebo dvakrát týždenne 19,7 percenta. Víno konzumuje každý deň 2,6 percenta respondentov a 51,1 percenta respondentov zriedka alebo nikdy. "Destiláty a miešané alkoholické nápoje sa na Slovensku pijú menej často, pričom konzumáciu destilátov každý deň/obdeň uviedlo 1,3 percenta a miešaných nápojov 0,5 percenta respondentov," ozrejmili odborníci.

Užívanie drog na Slovensku

Prieskum sa venoval aj otázke užívania nelegálnych drog. Vyše päť percent respondentov uviedlo, že za posledný rok užívalo nejakú drogu. Najčastejšie užívanou drogou bola marihuana (3,5 percenta), ďalej nasledovala extáza (0,4 percenta), pervitín (0,1 percenta) a tiež kokaín (0,1 percenta).

Zber dát sa uskutočnil od júla do septembra 2022 na vzorke  3764 respondentov, z toho 1882 žien a 1882 mužov. Priemerný vek respondentov bol 44 rokov, najmladší mal 15 a najstarší 97 rokov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok