Boj o hlasy voličov: Ak plánujete voliť stranu PRINCÍP, toto by ste mali vedieť

23.9.2023 00:00

Predčasné parlamentné voľby sa blížia. V sérii článkov vám postupne prinesieme základné informácie o všetkých 25 subjektoch, ktoré 30. septembra 2023 zabojujú o hlasy Slovákov. Prečítajte si základné informácie o politickej strane PRINCÍP.

princip.jpg
Foto: ta3

Aby sme zachovali objektívnosť, s použitím generátora náhodných čísel sme vyžrebovali poradie 25 politických subjektov, kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách, v akom o nich publikujeme články na webe ta3.com. Poradie teda nekorešponduje s ich prideleným číslom, s ktorým budú kandidovať.

Základné informácie

Politická strana Princíp vznikla v roku 2010 ako etnická rómska strana - Strana Rómskej únie na Slovensku. V čase od októbra 2016 do januára 2019 sme ju poznali pod názvom Šport do Košíc a na Východ. Následne od decembra 2021 funguje pod názvom Princíp.

Pred niekoľkými rokmi Princíp pôsobil primárne ako regionálna politická strana, a to na východnom Slovensku. Prioritou preň bola podpora športu z verejného rozpočtu. V rámci zahraničnej politiky sa strana prikláňala na proeurópsku stranu.

Predsedom strany bol Atila Géňa, ktorý v septembri 2023 tragicky zomrel.

Program strany

Medzi priority strany patrí:

- zamestnanie (strana okrem iného uvádza: „budeme urgovať konanie týkajúce sa zákona o pomoci v hmotnej núdzi o jeho zmenu, doplnení a návrhu na pozastavenie činnosti; zákon, podľa ktorého poberateľ hmotnej núdzi musí odpracovať 32 hodín mesačne považujeme za dehonestujúce a žiadame o zrušenie tejto povinnosti“), strana chce tiež zaviesť povinnosť pre zamestnávateľa, aby zamestnával určité percento Rómov,

- zdravotníctvo – strana žiada o odstránenie diskriminácie minoritných skupín obyvateľstva,

- vzdelanie – strana sa rovnako domáha po práve na vzdelávanie bez diskriminácie a na základe rovnakých príležitostí, chce zaviesť povinnú jazykovú prípravu rómskych detí pred nástupom do základných škôl a tiež chce zaviesť internátne školy pre rómske deti na princípe dobrovoľnosti,

- úroveň bývania – likvidácia rómskych osád,

- úžera (strana uvádza: „vytvoríme tím, ktorý bude monitorovať, nahlasovať úžeru ako aj nelegálny predaj"),

- kultúra – efektívne využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie na povzbudenie národnej identity a hrdosti, budovanie rómskych dejín, propagácia rómskych osobností – ako dobrý príklad,

- životné prostredie – enviromentálna výchova, obnova ekosystémov, separovaný zber.

Financovanie a reklama

Facebooková stránka Princíp má necelých 5-tisíc sledovateľov. Na svoju propagáciu za posledné tri mesiace neminula strana Princíp podľa údajov META knižnice ani jedno euro.

Priamy odkaz na web stránky odkazuje užívateľa automaticky na podstránku, na ktorej strana publikuje zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť sumou vyššou ako je minimálna mesačná mzda stanovená pre roky 2017 až 2021. 

Kandidátka strany

Oficiálna kandidátka strany Princíp primárne disponovala 73 menami. Predseda strany Atila Géňa však v septembri 2023 tragicky zomrel.

Stránka Ministerstva vnútra tiež uvádza, že štyria kandidáti sa vzdali kandidatúry (Karel Váradi, Martina Fedor Bučková, Diana Schützová, Gabriel Pajunk). Aj po vzdaní sa kandidatúry zostávajú mená, resp. údaje o daných osobách na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

Celý zoznam mien si môžete pozrieť nižšie:

Témy: volby2023
zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok