Brusel odporučil hraničné kontroly, mimoriadne kvóty aj zrušenie víz

Európska komisia v rámci schengenského priestoru odporučila až šesťmesačné predĺženie kontrol na hraniciach piatich krajín EÚ. Zároveň súhlasila s podmienečnou liberalizáciou vízového režimu pre občanov Turecka. Komisia chce rovnako doplniť doterajší azylový systém o krízový mechanizmus.

Pretrvávajúci migračný tlak

Európska komisia odporučila predĺženie hraničných kontrol v piatich členských krajinách Schengenu na obdobie ďalších šiestich mesiacov. Odporúčanie sa vzťahuje na Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Dánsko a Nórsko.

Komisia zdôvodňuje svoje odporúčanie pretrvávajúcim migračným tlakom a nedostatkami pri kontrole vonkajších hraníc zo strany Grécka. To slúžilo od minulého leta ako vstupná brána pre utečencov smerujúcich do Európy cez Turecko.

Odporúčanie sa netýka hraničných kontrol zavedených Francúzskom po novembrových teroristických útokoch v Paríži. Táto otázka sa musí podľa komisie riešiť vzhľadom na povahu opatrenia zvlášť, rovnako ako problematika rakúskej kontroly hranice s Talianskom, ktorá nesúvisí s prílivom utečencov z Grécka, ale z Afriky. Cieľom orgánov EÚ je zrušiť všetky hraničné kontroly v členských krajinách Schengenu do konca roka 2016.

Pokuty pre neposlušné krajiny

Komisia zároveň oznámila, že plánuje zásadne zmeniť európsky azylový systém tak, aby sa zmiernil tlak migrantov na niektoré krajiny. Členské štáty, ktoré odmietnu mechanizmus prerozdeľovania migrantov, budú musieť platiť finančné kompenzácie, a to vo výške 250-tisíc eur za jedného neprijatého utečenca.

Návrh komisie podľa predchádzajúcich medializovaných informácií počíta so zachovaním hlavnej zásady súčasného systému - krajina, cez ktorú migranti prvýkrát vstúpili na územie Európskej únie, musí sama zvládnuť spracovanie žiadosti o azyl. V prípade, že niektorá krajina na vonkajších hraniciach EÚ nebude nápor migrantov zvládať, mali by si ich prerozdeliť ostatné členské štáty EÚ.

Turkom dali podmienky

Európska komisia súhlasila s podmienečnou liberalizáciou vízového režimu pre krátkodobý (90-dňový) pobyt občanov Turecka v schengenskom priestore. Stane sa tak ale iba v prípade, ak Ankara splní aj zvyšné podmienky EÚ. Liberalizáciou vízového režimu EÚ Ankara podmienila podpis marcovej dohody, ktorej cieľom je zastaviť masový prílev migrantov do Európy. Turecko však musí splniť rôznorodý súbor 72 technických a právnych kritérií, aby jeho občania získali od júla možnosť cestovať do schengenského priestoru EÚ bez víz.

Podľa diplomatických zdrojov však bola doteraz splnená len asi polovica týchto kritérií, napísala v utorok BBC. Okrem iného ide o slobodu prejavu, právo na spravodlivý proces a úpravu právnych predpisov týkajúcich sa terorizmu, aby boli lepšie chránené práva menšín. Európska komisia vopred avizovala, že v prípade súhlasu s liberalizáciou vízového režimu pre občanov Turecka bude jej rozhodnutie obsahovať aj "poistku", ktorá umožní bezvízový styk pozastaviť v prípade, že Ankara nebude plniť kritériá požadované Bruselom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá