ÚPN doplnil databázu bratislavských príslušníkov ŠtB, pribudli nové mená

SITA TASR
16.12.2015 12:22

Ústav pamäti národa pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov doplnil databázu o 673 záznamov o príslušníkoch Štátnej bezpečnosti.

ÚPN doplnil databázu bratislavských príslušníkov ŠtB, pribudli nové mená
TASR

Informovali o činnosti nepriateľov režimu

Títo príslušníci ŠtB sa podieľali v rokoch 1971 - 1974 na „boji s vonkajším a vnútorným nepriateľom", „ochrane socialistickej ekonomiky", sledovaní a odpočúvaní záujmových osôb či preverovaní korešpondencie. Údaje sa týkajú Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislavy a Západoslovenského kraja v rokoch 1971 – 1974, ktorá ako teritoriálny útvar československej kontrarozviedky tvorila súčasť tajnej politickej polície komunistickej strany na území Slovenska.

„Títo ľudia nesú priamu zodpovednosť na potláčaní ľudských práv,“ povedal na tlačovej konferencii predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Zverejnením mien príslušníkov ŠtB a ich pracovného zaradenia ÚPN informuje o kmeňových zamestnancoch teritoriálneho útvaru, ktorí získavali a riadili tajných spolupracovníkov a nesú priamu zodpovednosť za vytvorenie agentúrnej siete, informujúcej vo vtedajšom Západoslovenskom kraji ŠtB o činnosti nepriateľov režimu.

Sprístupnené informácie oboznamujú verejnosť s organizačným členením, personálnym obsadením a činnosťou bratislavskej Správy ŠtB. Na webovej stránke ÚPN ľudia nájdu organizačnú štruktúru Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislava v rokoch 1971 – 1974, mená a priezviská jej príslušníkov, osobné evidenčné čísla príslušníkov, ako aj zaradenie príslušníkov v štruktúre správy ŠtB s uvedením „problematiky", na ktorej pracovali (ochrana sovietskych vojsk, cirkev, kultúra, veda, školstvo, oznamovacie prostriedky, protisocialistické sily a ďalšie). Správa ŠtB bola výkonným útvarom kontrarozviedky a plnila úlohy proti tzv. vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi. Náčelníkom správy ŠtB KS ZNB Bratislava bol aj v období rokov 1971 – 74 Michal Kasan.

Podrobná rekonštrukcia organizačnej štruktúry

"Roky 71 až 74 boli rokmi tzv. normalizácie, ale tiež roky mnohých tragických útekov za železnú oponu. Bolo to obdobie formovania štruktúr podzemnej cirkvi, rastúceho organizovaného odporu proti komunistickému režimu," dodal Krajňák. Príslušníci ŠtB z tohto obdobia napríklad odpočúvali nevinných občanov Bratislavského kraja a posielali ľudí do väzenia. Československých občanov, ktorí mali rodinných príslušníkov v zahraničí, perzekvovali. Ďalší mali na starosti otváranie balíkov a listov či odpočúvanie.

Bratislavskú správu ŠtB tvorilo vedenie, vnútorné oddelenie, operatívna skupina, analytická skupina, I. kontrarozviedny odbor zameraný proti vonkajšiemu nepriateľovi, II. kontrarozviedny odbor zameraný proti vnútornému nepriateľovi, III. odbor ochrany socialistickej ekonomiky, odbor sledovania, odbor operatívnej techniky a previerky korešpondencie, oddelenia a skupiny ŠtB v okresoch, oddelenia pasovej kontroly a oddelenia letiskovej kontroly.

ÚPN už v roku 2014 zverejnil na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry Správy ŠtB KS ZNB hlavného mesta Bratislava a Západoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1971. Nadviazal tým na rekonštrukciu Krajských správ ZNB vtedajšieho Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. V tejto úlohe pokračuje ÚPN zverejnením organizačnej a personálnej štruktúry Správy ŠtB Bratislava v rokoch 1971 - 1974.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok