Skutková podstata úžery sa rozšíri, postihne aj nebankovky s neprimeranými úrokmi

Stíhanie trestného činu úžery by malo byť od januára efektívnejšie. Skutková podstata tohto deliktu totiž bude mať širší záber, postihne aj subjekty, ktoré poskytujú pôžičky za neprimerané úroky.

Uplatnenie v osadách

Novú skutkovú podstatu trestného činu úžery schválil parlament na návrh predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Róberta Madeja. Nový trestný čin sa najskôr bude týkať fyzických osôb a od júla 2016 aj právnických.

Podľa súčasného Trestného zákona sa trestného činu úžery dopustí ten, kto "zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov". Podľa Madeja je toto možné uplatniť najmä v osadách.

Nový Madejov text hovorí, že na jeden až päť rokov väzenia sa potrestá aj ten, "kto poskytne plnenie bez povolenia, v rozpore s vydaným povolením alebo poruší zákonom chránené práva spotrebiteľa a dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie".

Slušní sa báť nemusia

"Náš pohár trpezlivosti pretiekol. Zistili sme, že tri a pol roka sprísňujeme civilné právo a firmy, podnikatelia, ale aj rôzne fyzické osoby si zavedú mechanizmy, ktorými zákon porušujú alebo obchádzajú. Preto musíme sprísniť postihovanie úžery, a to prostriedkami trestného práva," uviedol Madej.

Či je úver v poriadku, alebo už možno hovoriť o úžere, sa dá podľa Madeja zistiť na základe nariadenia vlády o maximálnej ročnej priemernej miere nákladov za poskytnutý úver. "Aj prax orgánov činných v trestnom konaní povie, o akú mieru musí byť tento limit prekročený, aby to bolo sankcionované prostriedkami trestného práva," povedal.

Podľa Madejových slov ten, kto neporušuje predpisy na ochranu spotrebiteľa a poskytuje úvery v rámci zákonných limitov, sa nemá čoho báť. "Ale ten, kto porušuje zákon alebo ho obchádza, sa môže dôvodne obávať, že bude efektívne postihovaný," dodal.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá