Ministerstvo zdravotníctva a psychológovia chcú skrátiť platnosť zbrojných preukazov

Ministerstvo zdravotníctva a psychológovia chcú skrátiť platnosť zbrojných preukazov
Zdroj foto: SITA
Platnosť zbrojného preukazu by sa mala skrátiť zo súčasných desať rokov na päť rokov, tvrdí ministerstvo zdravotníctva spolu so Slovenskou komorou psychológov. Zmenu navrhujú v rámci pripomienkového konania k novele zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú vypracoval rezort vnútra.

Novela rieši najmä expanzné zbrane

"Psychický stav osoby sa môže zmeniť aj v kratšom časovom období, ako je päť rokov," uviedlo ministerstvo zdravotníctva v zásadnej pripomienke k novele. "Častejšie psychologické vyšetrenia všetkých držiteľov zbrojného preukazu, minimálne raz za päť rokov, považuje Slovenská komora psychológov spolu s ministerstvom zdravotníctva za významný preventívny nástroj, keďže môžu prispieť k zníženiu počtu tragických udalostí súvisiacich s neoprávneným použitím strelnej zbrane," napísala v pripomienke komora psychológov.

Návrh novely rieši najmä expanzné zbrane, teda znefunkčnené zbrane, ktoré sa však ďalšou úpravou dajú prerobiť na streľbyschopné. Legislatíva tiež mení ďalšie pravidlá o strelných zbraniach. Pripomienkové konanie k návrhu sa už skončilo.

Chcú zvýšiť verejnú bezpečnosť

Rovnaký názor ako rezort zdravotníctva na zbrojné preukazy prezentovala aj Slovenská komora psychológov. Komora psychológov "zásadne požaduje skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na päť rokov a následné povinné podrobenie sa všetkých držiteľov posúdeniu psychickej spôsobilosti každých päť rokov v súvislosti s konaním o vydanie nového zbrojného preukazu".

Podľa komory je táto požiadavka vo verejnom záujme s cieľom dosiahnuť zvýšenú bezpečnosť verejnosti. "O zbrojný preukaz žiadajú zväčša ľudia v produktívnom veku. V tomto období hrozí aj zvýšený počet rôznych ochorení, ktoré môžu významným spôsobom meniť osobnosť človeka a jeho schopnosť adekvátne sa rozhodovať, posúdiť situácie. Sú to napríklad stavy po úrazoch hlavy či iných mozgových poškodeniach - cievne mozgové príhody, degeneratívne ochorenia nervového systému.

Ďalšou oblasťou sú samotné duševné poruchy, ale aj somatické ochorenia, ktoré sekundárne ovplyvňujú úroveň kognitívnych funkcií a správania," konštatuje komora psychológov.

Novela posilňuje právomoci polície

Do pripomienkovania novely sa zapojilo aj občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. Okrem viacerých pripomienok k zmenám pravidiel o expanzných zbraniach sa vyjadrili aj k väčším kompetenciám, ktoré by po schválení novely dostali policajti. Novela totiž rozširuje dôvody na predbežné zaistenie zbrane. "Ide o prípady, keď môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo sú pochybnosti o zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu," píšu autori novely v dôvodovej správe.

Podľa združenia vlastníkov strelných zbraní je však pojem "očakávanie" útoku stav veľmi neurčitý a vrcholne subjektívny. "Ponechanie návrhu v pôvodnom znení by prinieslo neželaný precedens zásahu do základných práv a slobôd a prinieslo by výraznú právnu neistotu do postavenia legálneho držiteľa zbrane," konštatuje občianske združenie.

Účinnosť novely zákona o strelných zbraniach a strelive navrhujú od 1. júla 2015. Legislatívu začali pripravovať ešte minulý rok. Vo februári tohto roku sa objavili informácie, podľa ktorých mohli zbrane z teroristického útoku vo Francúzsku pochádzať zo Slovenska. Údajne mohlo ísť pôvodne o expanzné zbrane kúpené cez internet, ktoré neskôr upravili a zabíjali s nimi v Paríži.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá