Slovenské elektrárne pokračujú v rekonštrukcii elektrárne v Novákoch

Slovenské elektrárne pokračujú v rekonštrukcii elektrárne v Novákoch
Zdroj foto: TASR
Hnedouhoľné Elektrárne Nováky budú vyrábať elektrinu aj po roku 2016, kedy začnú platiť nové environmentálne limity stanovené Bruselom. Slovenské elektrárne totiž sľubujú, že v nováckej elektrárni stihnú dovtedy vykonať všetky potrebné rekonštrukcie.

S rekonštrukciou tepelnej elektrárne v Novákoch začali Slovenské elektrárne v roku 2012. V tomto roku sa pripravila komplexná štúdiu realizovateľnosti, po ktorej nasledoval proces obstarávania. "V rámci štúdie realizovateľnosti boli zvažované rôzne dostupné technológie na zníženie vplyvu elektrárne na životné prostredie a splnenie vyšších environmentálnych štandardov,“ povedala hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová. Koncom minulého roka vybrali elektrárne na základe výberových konaní dodávateľov.

Po dokončení procesu obstarávania sa v súčasnosti začínajú samotné rekonštrukčné práce. Projekt rekonštrukcie a modernizácie sa bude týkať piatich technologických celkov - kotolne, odsírenia, strojovne, generátora a systému kontroly riadenia. "Modernizované technické zariadenia zabezpečia vyššie štandardy pre oxidy dusíka, oxidy síry a emisií častíc v zmysle smernice Európskej únie o priemyselných emisiách. Realizácia tohto projektu prispeje k zlepšeniu životného prostredia v regióne hornej Nitry,“ konštatovala Burdová. Výšku investičných nákladov potrebných na obnovu Novák slovenský výrobca elektriny nechce konkretizovať.

Závod hnedouhoľnej Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch sa nachádza v blízkosti Nováckych uhoľných baní. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie. Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime.

Výstavba Elektrárne Nováky, časť ENO A, začala v roku 1949 a prvý z turbogenerátorov uviedli do prevádzky v roku 1953. Kombinovaný výkon ENO A je 78 megawattov. V rokoch 1963 až 1976 postavili štyri bloky ENO B, každý má výkon 110 megawattov a okrem hnedého uhlia v posledných rokoch prešli aj na spaľovanie drevnej štiepky. Svojím inštalovaným výkonom 518 megawattov predstavujú približne 9 % inštalovaného výkonu spoločnosti Slovenské elektrárne.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá