Kresťanskí demokrati chcú predĺžiť školskú dochádzku o dva roky

Aktualizované:
Kresťanskodemokratické hnutie chce predĺžiť povinné vzdelávanie žiakov do 18 rokov. Hnutie zároveň apeluje, aby všetky školy spadali pod ministerstvo školstva na rozdiel od súčasnej situácie, keď sú zriaďovateľmi škôl aj ministerstvo vnútra či obce a mestá.

Financovanie, kompetencie a pojmy

Regionálne školstvo potrebuje podľa KDH poriadok v troch základných veciach. Tými sú financovanie, určenie kompetencií a tiež poriadok v pojmoch. Prioritou je, aby ministerstvo školstva malo plné kompetencie v oblasti regionálneho školstva spolu s financovaním.

Cieľom je pritom, aby sa peniaze pre všetky školy a školské zariadenia dostali v plnej výške k tým, ktorým sú určené, a aby sa nestrácali u zriaďovateľov. Hnutie zároveň upozornilo, že pri rôznych zriaďovateľoch získavajú pedagógovia rôzne odmeny, čo sa prejavilo napríklad koncom minulého roka.

Ministerstvo školstva vtedy udelilo zamestnancom škôl odmeny po 100 eur, ministerstvo vnútra zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov po 200 eur, pričom zamestnanci materských škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času spadajú pod mestá a obce, ktoré v niektorých prípadoch nemali na vyplatenie odmien peniaze. KDH chce zároveň presadiť aj obnovenie školských úradov, ktoré by metodicky mohli usmerňovať školy a školské zariadenia.

Medzi základné body programu hnutia patrí aj povinné vzdelávanie pre žiakov do 18 rokov. Szitová upozornila, že už dnes sa reálne nenapĺňa povinná školská dochádzka, keďže riaditeľ môže oslobodiť žiaka od dochádzky do školy. Je to možné v prípadoch, keď sú deti dlhodobo choré, sú doma a prichádza k ním pedagóg.

Povinné vzdelávanie do 18 rokov

Pri deťoch vzdelávaných doma od prvého do štvrtého ročníka alebo pri deťoch, ktoré absolvujú dochádzku od prvého do deviateho ročníka v zahraničí. KDH chce preto zmeniť pojem povinnej školskej dochádzky na povinné vzdelávanie. To by malo trvať podľa Szitovej do 18 roku žiaka. Ako uviedla, mnohí mladí ľudia končia povinnú školskú dochádzku v 16. rokoch.

Sú v prvom ročníku strednej školy alebo ešte v základnej škole a odchádzajú zo systému vzdelávania, pričom sú neuplatniteľní na trhu práce. Niekedy nemajú ukončené základné vzdelanie, nemajú kompetenciu a sú nezamestnateľní. Vízia je, aby mladí ľudia do 18 rokov boli v systéme vzdelávania s tým, že ak nemajú záujem o teoretickú prípravu, môže byť nastavené duálne vzdelávanie. Mladých ľudí by tak pripravovali majstri, odborníci či živnostníci a neostali by v sociálnej sieti.

Predseda KDH Ján Figeľ dnes povedal, že cesta k vyspelému Slovensku vedie len cez výchovu a vzdelávanie. Zdôraznil pritom, že pri vízii tvorivého Slovenska zohrávajú dostupnosť a kvalita vzdelávania dôležitú úlohu, pričom oblasť školstva nemôže ostať podvyživená.

Záznam z tlačovej besedy strany KDH

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá