Nezamestnanosť výrazne klesla, ľudí bez práce je najmenej od roku 2009

Aktualizované:
Počet ľudí bez práce na Slovensku výrazne klesol. Štatistický úrad hovorí o najlepších výsledkoch za posledných šesť rokov.

Pokles dlhodobo nezamestnaných

V 4. štvrťroku 2014 klesol počet nezamestnaných na Slovensku medziročne o 10,8 % na 344.800 osôb. Bol to najnižší počet nezamestnaných od 3. štvrťroka 2009. Informoval o tom Štatistický úrad.

U mužov klesla nezamestnanosť o 2,5 % na 11,9 % a u žien o 0,6 % na 13,5 %. V medzikvartálnom porovnaní klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 3,9 % na 341.200 osôb.

Pokles ovplyvnila predovšetkým dlhodobá nezamestnanosť, teda osoby nezamestnané dlhšie ako jeden rok. Ich počet sa oproti 4. štvrťroku 2013 znížil o 42.200 na 222.300 osôb. Podiel tejto kategórie nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti tvoril 64,5 %, čo bolo o 3,9 % menej ako v 4. štvrťroku 2013.

Počet nezamestnaných sa zvýšil len v kategórii nezamestnaných do jedného mesiaca o 15.900 a viac ako jeden mesiac až tri mesiace o 6.200 osôb. V úhrne krátkodobá nezamestnanosť (do 1 roka) sa zvýšila o 500 na 122.600 osôb.

Najviac nezamestnaných má Prešovský kraj

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nepracovali, tvorili 24,1 % celkovej nezamestnanosti. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle 19,8 %. V tomto odvetví sa nezamestnanosť znížila o 17.600 osôb. Najviac vzrástla nezamestnanosť v administratívnych službách, a to o 3200 osôb.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom kraji (65.400) a Banskobystrickom kraji (61.500). Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Trenčianskom kraji o 17,5 %. Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti 17,9 % bola v Banskobystrickom kraji. Miera nezamestnanosti sa znížila vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Košickom kraji, o 2,9 %.

V roku 2014 nezamestnanosť medziročne klesla o 7,1 % na 358.700 osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1 % na 13,2 %.

Priemerná mzda v roku 2014 bola 858 eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve dosiahla v roku 2014 hodnotu 858 eur, medziročne sa tak zvýšila o 4,1 percent. Reálna mzda stúpla o 4,2 %. Nominálna mzda rástla o 1,7 % rýchlejšie ako v roku 2013. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu.

Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu evidujú v odvetviach informačné a komunikačné činnosti, kde dosiahla 1 764 eur, vo finančných a poisťovacích činnostiach bola 1 603 eur a v dodávke elektriny, plynu a pary 1 585 eur. V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to 563 eur, v ostatných činnostiach 627 eur a v stavebníctve 638 eur.

Oproti poslednému štvrťroku 2013 sa priemerná nominálna mzda zvýšila vo väčšine odvetví. Najrýchlejšie rástla v priemyselnej výrobe, o 6,2 %, a vo vzdelávaní o 6 %. Naopak, klesla v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 3,1 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 0,8 %, v dodávke vody o 0,5 %. Nižšia bola aj v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 % a v umení, zábave a rekreácii o 0,1 %.


Mohlo by vás zaujímať

TOP videá