Nový zákon o odpadoch má priniesť transparentnosť a viac recyklácie

Na marcovej schôdzi bude patriť k jedným z najsledovanejších bodov. Potvrdila to aj diskusia poslancov vo výbore pre životné prostredie. Kým opozícia kritizuje nový spôsob separácie odpadu, ministerstvo to obhajuje. Paradoxne poslanci Smeru k nemu pridali niekoľko desiatok zmien.

Hlavným cieľom je transparentnosť

Cieľom nového zákona o odpadoch je zaviesť transparentnosť vzťahov v odpadovom hospodárstve a nasmerovať Slovensko k moderných európskych krajinám, ktoré podobný systém používajú. Uvádza sa to vo vyhlásení ministerstva životného prostredia, ktorým reaguje na dnešnú kritiku zákona o odpadoch zo strany spoločností zaoberajúcich sa recykláciou odpadu.

Na príprave zákona sa podľa Maroša Stana podieľali najvýznamnejšie subjekty odpadového hospodárstva združené v priemyselných zväzoch, samosprávy ako aj akademická obec. Ministerstvo podľa neho nesúhlasí s argumentmi recyklačných spoločností, ktoré v systéme odpadového hospodárstva plnia len servisnú, doplnkovú funkciu a svoje kapacity vybudovali z prostriedkov Recyklačného fondu.

Zodpovednosť majú niesť výrobcovia

Model zodpovednosti výrobcov je podľa ministerstva štandardným európskym systémom. Priamu zodpovednosť a finančné náklady za plnenie limitov zhodnotenia a recyklácie určených druhov odpadov v rámci systému znášajú len výrobcovia a dovozcovia, a to aj pod hrozbou udelenia vysokých sankcií. Ministerstvo tým reaguje na argumenty recyklačných spoločností, že nový systém bude finančne príliš nákladný, čo výrobcovia premietnu do konečných cien produktov.

Podľa ministerstva je práve výrobca ten subjekt, ktorý musí niesť zodpovednosť vrátane finančnej za výrobky a odpady z nich a to prostredníctvom nastavenia zmluvných vzťahov s jednotlivými subjektmi, ako sú obce, zberové spoločnosti, spracovatelia alebo recyklátori.

"Spracovatelia a recyklátori nie sú nositeľmi zodpovednosti za výrobky uvádzané na trh, ich činnosť je čisto podnikateľsky zameraná a ich prvoradým záujmom je získanie vstupnej suroviny do ich zariadenia," povedal Stano. Preto podľa neho nie je na mieste názor, že spracovatelia sú tie subjekty, ktoré majú byť zodpovedné za nakladanie s odpadom z výrobkov.

Zánik pracovných miest nepredpokladajú

"Rôzne, reálne ničím nepodložené vyhlásenia o zániku pracovných miest vníma rezort skôr ako snahu chrániť ekonomické záujmy určitých skupín," povedal Stano v reakcii na vyhlásenia spoločností, že nový zákon môže v praxi priniesť vznik monopolu v odpadovom hospodárstve a tým spôsobiť likvidáciu recyklačného priemyslu a stratu pracovných miest. "Žiadny zánik pracovných miest nepredpokladáme, ale práve naopak, nový zákon môže nové pracovné miesta priniesť." Podpora separovaného zberu by totiž podľa ministerstva mala významne zvýšiť úroveň recyklácie a priniesť viac suroviny na spracovanie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá