Nálada v slovenskej ekonomike sa vo februári zhoršila

Nálada v slovenskej ekonomike sa vo februári zhoršila
Zdroj foto: SITA
Indikátor ekonomického sentimentu vo februári klesol o 1,1 bodu na 101,8 bodu. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, priaznivý vývoj v sektore priemyslu, obchodu a medzi spotrebiteľmi bol negovaný nepriaznivým vývojom v stavebníctve a službách.

Priaznivý vývoj v sektore priemyslu

Aktuálne indikátor prevyšuje hodnotu rovnakého obdobia minulého roka o 5,7 bodu. Za úrovňou dlhodobého priemeru zaostáva o 2,5 bodu. V priemysle indikátor dôvery vo februári vzrástol oproti januáru o štyri percentuálne body na hodnotu 6,3 bodu, pričom o 4,3 bodu prevýšil úroveň dlhodobého priemeru.

Rast indikátora ovplyvnil najmä priaznivý vývoj očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Indikátor dôvery v stavebníctve vo februári klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o dva body na hodnotu mínus 19,5 bodu, vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti aj úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 8,5 bodu.

Dôvera v obchode stúpla, v službách poklesla

Indikátor dôvery v obchode s hodnotou 15,7 bodu vzrástol vo februári v porovnaní s januárom podľa úradu o 1,4 percentuálneho bodu, a to najmä vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Indikátor dôvery v službách vo februári opäť klesol, jeho hodnota 7,7 bodu sa oproti januáru znížila o 3,3 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený negatívnymi hodnoteniami podnikateľskej situácie a najmä očakávaného dopytu, pričom súčasný dopyt respondenti hodnotili pozitívne.

Spotrebiteľská atmosféra sa zlepšila

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa vo februári podľa úradu zlepšila. V porovnaní s januárom indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 2,1 bodu na mínus 8,3 bodu. Priaznivý vývoj podporili hlavne tri zložky.

Boli to predpokladaná ekonomická situácia na Slovensku, odhadovaný vývoj finančnej situácie v domácnostiach a perspektívy úspor domácností. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol kompozitný ukazovateľ o 5,2 bodu vyšší, prevyšoval dlhodobý priemer a predstavoval najpriaznivejšiu hodnotu od júla 2008.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá