Agentúra Fitch Ratings potvrdila rating Slovenska na úrovni A+

Agentúra Fitch Ratings potvrdila rating Slovenska na úrovni A+
Zdroj foto: SITA
Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila dlhodobý emisný rating Slovenska v zahraničnej aj domácej mene na stupni A+. Vyhliadky sú stabilné. Informovala o tom agentúra Reuters.

Fitch potvrdila aj emisný rating nezabezpečených dlhopisov v zahraničnej a lokálnej mene na úrovni A+. Stropný rating krajiny potvrdila na stupni AAA a emisný rating krátkodobých dlhopisov v zahraničnej mene na F1.

Hlavný rating A+ podľa agentúry odzrkadľuje najmä členstvo v Európskej únii a eurozóne, ktoré pomohli prilákať priame zahraničné investície a oživiť hrubý domáci produkt po kríze v roku 2009. Na druhej strane Fitch poukazuje na určité obmedzenia, ktoré vyplývajú z relatívne vysokej nestálosti HDP v dôsledku trhovej a sektorovej koncentrácie slovenského hospodárstva, a vysokú mieru otvorenosti Slovenska zahraničnému obchodu.

Po rýchlom raste štátnej zadlženosti Fitch predpovedá jej stabilizáciu zhruba na úrovni 55 % HDP, hoci tlaky na ďalšie zvyšovanie pretrvávajú. Nedávne zlepšenie bilancie bežného účtu pomôže zredukovať štátny dlh, ktorý je vysoký v porovnaní s priemerom v ostatných krajinách s ratingom A.

Súčasný rating zohľadňuje aj ďalšie kľúčové ukazovatele. Reálny HDP v roku 2014 stúpol o 2,4 % a pod tento vývoj sa podpísal predovšetkým domáci dopyt v kontexte tvorby pracovných miest, klesajúcich cien (-0,1 % v roku 2014) a rastu bankových úverov pre súkromný sektor (+6,1 % v roku 2014 a +5,6 % v roku 2013). Zahraničný dopyt, ktorý v minulých rokoch hlavnou mierou prispel k hospodárskemu rastu, je v súčasnosti obmedzený ekonomickými problémami hlavných európskych partnerov. Napríklad, Nemecko sa na slovenskom exporte podieľa až 21 %.

Fitch predpovedá, že hospodársky rast sa do roka 2016 zrýchli na 3,0 % vďaka rastu domáceho dopytu a postupnému posilňovaniu ekonomík európskych krajín. Agentúra očakáva, že deficit rozpočtu v tomto roku dosiahne 2,8 % HDP v porovnaní s 2,9 % HDP v roku 2014. Za hlavný príspevok považuje predovšetkým snahu o zvýšenie daňových príjmov a rozšírenie daňovej základne.

Podľa agentúry Slovensko v strednodobom horizonte udrží deficit rozpočtu pod 3 % HDP, čo odráža odhodlanie vlády splniť Maastrichtské kritériá. Na druhej strane Fitch nepredpokladá pokles deficitu výrazne pod 3 %, keďže parlamentné voľby v marci 2016 znižujú pravdepodobnosť ďalších štrukturálnych reforiem.

Hrubý štátny dlh na konci roka 2014 dosahoval 53,7 % HDP, pričom k poklesu z 54,6 % HDP za rok 2013 došlo najmä využitím fiškálnych hotovostných rezerv. Vklady vlády, najmä na účtoch v centrálnej banke, sa na konci minulého roka medziročne znížili z 3,1 na 1,4 miliardy eur. Pokles hotovostných rezerv však obmedzuje fiškálnu flexibilitu a zvyšuje riziko zrýchlenia dynamiky zadlžovania. Fitch preto predpokladá, že do roku 2016 dosiahne štátny dlh 55,3 % HDP, čo zodpovedá udržaniu deficitu rozpočtu v rozpätí 2,5 až 3,0 % HDP. V dlhodobom horizonte by sa zadlženosť mala postupne znižovať a do roku 2022 dosiahnuť 52 %.

Bežný účet vykazuje od roka 2012 prebytok, čo odzrkadľuje vlaňajšie zlepšenie obchodnej bilancie na 6 % HDP v porovnaní s 2 % v roku 2012. Fitch predpokladá, že bilancia bežného účtu za minulý rok dosiahne 1,8 % HDP, čo je v súlade s priemerom ostatných krajín s ratingom A na úrovni 1,5 % HDP. Čistý zahraničný dlh sa vďaka tomu bude postupne znižovať a z vlaňajších 35,6 % sa do roka 2016 zníži na 31,5 % HDP, i keď táto úroveň výrazne presahuje priemernú hodnotu -11,9 % ostatných krajín s ratingom A.

Minuloročná miera nezamestnanosti 13,2 % je v porovnaní s priemerom 6,8 % ostatných krajín s ratingom A relatívne vysoká. Z dvoch tretín ide o dlhodobú nezamestnanosť a podľa Fitch je dôsledkom nedostatku pracovných príležitostí v niektorých oblastiach na východnom a strednom Slovensku.

Stabilný výhľad znamená, že hlavné faktory pre zlepšenie aj zhoršenie ratingu sú vyrovnané. Zhoršenie ratingu by mohla vyvolať vážna ekonomická kríza, ktorá by poškodila fiškálnu, finančnú alebo hospodársku stabilitu krajiny. A naopak, zlepšenie ratingu môže prísť vďaka stabilizácii štátnej zadlženosti v spojení s vyšším hospodárskym rastom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá