Do Bratislavy dorazila prvá jednosmerná električka

Do Bratislavy dorazila prvá jednosmerná električka
Zdroj foto: DPB
Po prvej novej obojsmernej električke dorazila do hlavného mesta aj jednosmerná električka 29T. S využitím oboch opcií tak do vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava pribudne 60 nových vozidiel.

Dopravný podnik mesta nakúpil v rámci Operačného programu Doprava 2007-2013 celkom 45 električiek - 15 jednosmerných a 15 obojsmerných vozidiel za 115,3 miliónov EUR, z toho Kohézny fond predstavuje 93,1 mil. EUR. 19. septembra 2013 podpísal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom DPB Ľubomírom Belfim zmluvu o nenávratný finančný príspevok, dodatok na využitie opcie na obojsmerné električky sa podpísal 20. augusta 2014. 

Opcia na 15 jednosmerných električiek bola taktiež uplatnená podpisom dodatku k dodávateľskej zmluve 16. októbra 2014. DPB, a.s. sa o finančný príspevok na tento nákup bude uchádzať z pripravovaného operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, ktorý je nástupcom pôvodného Operačného programu doprava 2007-2013.

„Je to vôbec po prvýkrát v histórii, čo sa na nákup nových vozidiel MHD využili finančné prostriedky z Eurofondov. Bratislavčania tak konečne budú môcť cestovať verejnou dopravou na úrovni európskeho štandardu. Všetko to budú nízkopodlažné, plne klimatizované električky s vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom, čím zvýšime bezpečnosť cestujúcich aj našich vodičov a zároveň sa eliminuje vandalizmus. Verím, že vďaka novým električkám, trolejbusom aj autobusom, sa stane verejná doprava pre obyvateľov Bratislavy atraktívnejšia,
“ vyjadril sa generálny riaditeľ DPB Belfi.

V priebehu marca, apríla a mája tohto roka dorazia do hlavného mesta ďalšie obojsmerné električky a ďalšie jednosmerné prídu už v máji. Do októbra 2015 by malo byť v zmodernizovanom vozidlovom parku električiek až 40 nových vozidiel a zvyšok spoločnosť Škoda Transportation, a.s. dodá v roku 2016. Ešte predtým, ako nové vozidlá vyjdú do ulíc, musia prejsť procesom homologizácie. 

Ide o nové typy, ktoré musí schváliť Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja. Naši pracovníci v spolupráci s pracovníkmi dodávateľa budú na nových električkách vykonávať technicko – bezpečnostné skúšky. Zoznam skúšok bol dohodnutý medzi výrobcom vozidla a schvaľovacím orgánom, čo je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Zoznam zahŕňa napríklad skúšky prejazdnosti tratí, zdvíhania a nakoľajovania nového vozidla, súčinnosti brzdových systémov, skúšky zrýchlenia, skratové a otepľovacie skúšky, skúšky funkčnosti všetkých systémov a zariadení a mnohé ďalšie. Toto všetko sa musí vykonať a až následne môže byť nová električka zaradená do premávky s cestujúcimi. Zaťaženie cestujúcich je nahradené oceľovými koľajnicami.

Jednosmerná nízkopodlažná električka ŠKODA 29T vychádza z konštrukcie obojsmernej električky 30T, preto má hlavné rozmery a parametre zhodné s obojsmernou. Rozdiely sú v kapacite cestujúcich – sediacich osôb je 69 oproti 52 v obojsmernej, stojacich maximálne 345 oproti 356 pri obojsmernej. Dvere sú len na jednej strane v počte 5 ks oproti 10 na obojsmernej, kabína vodiča je len na jednom konci. 

Uvoľnený priestor sa využil pre ďalších cestujúcich. Nové električky sú kompletne vybavené klimatizáciou. Všetky vozidlá majú nielen vnútorný, ale aj vonkajší kamerový systém, čo zvyšuje bezpečnosť cestujúcich, aj vodiča. Samozrejmosťou je aj systém vrátane zariadenia pre hlasovú komunikáciu medzi nevidiacimi cestujúcimi a vodičom. Pre ľudí so zníženou pohyblivosťou je pripravená aj výklopná plošina.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá