Vláda neschválila tretiu kandidátku našich sudcov do ESĽP

Aktualizované:
Voľba zástupcu Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu sa opäť oddialila. Slovensko zatiaľ nepredloží Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy v poradí už tretiu kandidátku na prestížny medzinárodný súdny post. Mená, ktoré vybrala Súdna rada, vláda neschválila.

Kandidátku môžu v Európe opäť odmietnuť

Minister spravodlivosti Tomáš Borec vysvetlil, že dôvodom k takémuto kroku je nevyváženosť kandidátky a obava, že by ju PZ RE aj po tretí raz odmietlo. "Parlamentné zhromaždenie očakáva, že bude predložená kandidátka, z ktorej si bude môcť vyberať medzi približne rovnocennými kandidátmi, čo v tomto prípade, žiaľ, nie je," vysvetlil minister.

Nevyváženosť podľa Boreca nepriamo spôsobil fakt, že Súdna rada nebola schopná všetkých troch kandidátov vybrať naraz. Pri prvej voľbe začiatkom decembra členovia rady hlasovaním vybrali bývalú právničku ESĽP Zuzanu Dlugošovú a košického sudcu Ladislava Duditša.

V doplňujúcej voľbe 26. januára potom rada zvolila tretieho kandidáta – bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka. Minister nepriamo naznačil, že Mazák je silnejším kandidátom v porovnaní so zvyšnými dvomi. Za legitímnu označil otázku, či sa vo štvrtom kole nájde dostatok vhodných kandidátov.

Nová voľba na jar?

Borec očakáva, že Súdna rada v tejto situácii bezodkladne vyhlási novú voľbu. Tá by sa podľa neho mohla uskutočniť na jar. "Keď vyhlási Súdna rada voľbu, budeme hľadať kandidátov tak, aby sme splnili všetky kritériá, ktoré Rada Európy a jej Parlamentné zhromaždenie vyžaduje," doplnil.

S predložením kandidátky Slovensko mešká. Naposledy bol náš zoznam odmietnutý začiatkom októbra 2014. Generálny tajomník PZ RE Vojciech Sawicki vyzval, aby sme predložili nový do 5. januára 2015. Termín sme nestihli.

V prípade nášho druhého zoznamu prijalo PZ RE odporúčanie svojho podvýboru, ktorý našich kandidátov jednomyseľne odmietol. Nepozdávali sa mu ich kvalifikačné predpoklady. Okrem iného nemali príslušnú profesionálnu skúsenosť.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá