Referendum je neplatné: Účasť je tretia najnižšia v histórii

Aktualizované:
Referendum je neplatné: Účasť je tretia najnižšia v histórii
Zdroj foto: SITA
Účasť na sobotňajšom referende o rodine, ktorá podľa výsledkov Štatistického úradu SR dosiahla 21,41 percenta, je tretia najnižšia v histórii plebiscitov samostatnej Slovenskej republiky.

Kladne odpovedalo viac ako 90 percent zúčastnených

Referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu, je neplatné. K hlasovacím urnám prišlo len 21,41 percenta oprávnených voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov hlasovania, ktoré dnes zverejnila Ústredná komisia pre referendum. Na platnosť plebiscitu je potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.

"Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Keďže nebola splnená prvá podmienka, Ústredná komisia pre referendum konštatuje, že výsledky referenda nie sú platné," uviedol dnes predseda UKR Peter Mach (KDH).

Na otázku, či občania súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, odpovedalo 94,50 percenta zúčastnených kladne. Za to, aby sa homosexuálom neumožnili adopcie detí, sa vyjadrilo 92,43 percenta hlasujúcich a k tomu, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania, sa priklonilo 90,32 percenta občanov.

Na referende sa v sobotu zúčastnilo 944.674 občanov, ktorí odovzdali 944.209 hlasovacích lístkov, z toho bolo 6074 neplatných. Celkovo je v zozname oprávnených voličov zapísaných 4.411.529 ľudí.

Problémové plagáty pri hlasovacích miestnostiach

"Vyhodnotili sme všetci zúčastnení priebeh celého referenda ako mimoriadne pokojný oproti priebehom volieb, tých podnetov bolo naozaj minimum," informoval prvý podpredseda UKR Martin Poliačik (SaS). Referendová komisia zaznamenala počas sobotného hlasovanie celkovo deväť sťažností.

Podľa Poliačika najviac rezonovali podnety, ktoré upozorňovali, že pri hlasovacích miestnostiach boli umiestnené plagáty alebo pútače, ktoré navádzali ľudí na určitý druh hlasovania. Takýto prípad sa vyskytol napríklad na Karloveskej ulici v Bratislave, kde visela veľká plachta priamo na budove, v ktorej sa hlasovalo. Ďalšie podnety, ktoré smerovali na UKR, upozorňovali napríklad na nesprávnu aktualizáciu zoznamu voličov v obciach. Počas referenda sa totiž vyskytli prípady, keď v zoznamoch voličov figurovali osoby, ktoré už nežili.

Podarilo sa taktiež zamedziť viacnásobnému hlasovaniu a otestovať tak systém preverovania totožnosti a bydliska ľudí, ktorí prichádzajú hlasovať s pasom. "Už sa nemôže stať, že človek, ktorý príde hlasovať s pasom a tvrdí, že nemá trvalé bydlisko na území SR, mohol hlasovať viacnásobne tak, ako sa to stalo v minulosti," dodal Poliačik.

Ani jeden kraj neprekročil 50 percent v účasti

Najvyššiu účasť v sobotňajšom referende má po sčítaní všetkých okrskov Prešovský samosprávny kraj. Podľa výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR je tam účasť 32,31 percenta.

Druhý skončil Žilinský kraj s 29,87-percentnou účasťou, tretí Trenčiansky kraj s 21,83-percentnou účasťou. Nasledujú Košický kraj (19,08 percenta), Bratislavský kraj (16,95 percenta), Trnavský kraj (16,71 percenta), Nitriansky kraj (16,65 percenta). Najnižšiu účasť má Banskobystrický kraj (15,84 percenta).

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá