Manuál k referendu o rodine: Všetko, čo potrebujete vedieť

Manuál k referendu o rodine: Všetko, čo potrebujete vedieť
Zdroj foto: SITA
Od posledného celoslovenského referenda uplynulo niekoľko rokov. Pozrite sa, kde, kedy a za akých podmienok sa môžete zúčastniť toho aktuálneho.

Kedy môžem hlasovať?

Hlasuje sa podobne ako pri mnohých voľbách, v sobotu od siedmej hodiny ráno do desiatej večer.

Krížiky či krúžky?

„Krížikujeme“, nekrúžkujeme odpovede. Vo všetkých troch otázkach sú na výber len odpovede áno a nie. Aj keby bola platná iba jedna z troch odpovedí, celý hlasovací lístok sa považuje za platný.

Môžem sa vyjadriť len k niektorým otázkam?

Vo všetkých troch otázkach sú na výber len odpovede áno a nie. Aj keby bola platná iba jedna z troch odpovedí, celý hlasovací lístok sa považuje za platný.

Aké je znenie otázok?

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Kde môžem hlasovať?

Vo volebnej miestnosti v okrsku, do ktorého patríte. Miesto by ste mali vedieť z oznámenia, ktoré vám prišlo do poštovej schránky. Hlasovať môžete prakticky na celom Slovensku, ale musíte mať vybavený hlasovací preukaz.

Čo potrebujem?

Okrskovej komisii sa musí volič preukázať občianskym preukazom.

Môžem mať pomoc?

Hlasovanie je tajné, za plentu nesmie ísť člen okrskovej komisie. V prípade, že máte zdravotné problémy, prípadne nemôžete písať, či prečítať si hlasovací lístok, môžete si so sebou zobrať niekoho, kto vám pomôže.

Hlasovať sa môže aj do prenosnej schránky. Môžete o ňu žiadať u okrskovej komisie zo zdravotných dôvodov.

Kedy bude referendum platné?

Referendum bude platné, ak sa na ňom zúčastní viac ako 50 percent oprávnených občanov. Nerozhoduje, či občania hlasovali platne alebo neplatne.

Kedy môžem očakávať výsledky?

O definitívnom spracovaní výsledkov sa dá hovoriť až po fyzickom doručení zápisníc z obvodných komisií. Pri poslednom referende z roku 2010 bola posledná zápisnica doručená približne o trištvrte na dve v noci.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá