Slovenská veda si konečne polepší, Únia nám schválila miliardový program

Aktualizované:
Slovenská veda si konečne polepší, Únia nám schválila miliardový program
Zdroj foto: TASR
Operačný program Výskum a inovácie pre roky 2014 - 2020 má posilniť výskum technologického rozvoja i inovácií a zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na Slovensku. Vďaka nemu sa môže u nás vytvoriť aj 4000 pracovných miest.

Vyše dve miliardy eur

Na tlačovej konferencii v Bratislave to vyhlásili zástupcovia rezortu školstva, hospodárstva a Európskej komisie.
V novom programovacom období je pripravených viac ako 2,2 miliardy eur. Podľa ministra školstva Juraja Draxlera sú tri štvrtiny finančných prostriedkov určené na posilnenie výskumu a inovácie.

Zvyšnou častou sa má podporiť zlepšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Z tohto hľadiska budú podporené aktivity aj v Bratislavskom kraji, keďže väčšina výskumných a vedeckých inštitúcií je práve tu.

Prepojenie akademického a podnikateľského prostredia

"Pri príprave tohto programu sme intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou. Považovali sme to za pozitívny fakt pri jeho príprave. Je totiž dôležité, aby sme prepojili akademické prostredie s podnikateľskou sférou," skonštatoval minister školstva. Podľa jeho slov sa majú oproti minulému operačnému obdobiu zaviesť kvalitatívne zmeny a zefektívniť vyhlasovanie výziev. Taktiež by sa mala znížiť aj miera byrokracie.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis uviedol, že primárnym cieľom jeho rezortu v tomto smere je ponúknuť slovenským živnostníkom, firmám a podnikateľom nové nástroje pre rast a rozvoj. "Chceme skrátiť cestu od inovatívnej myšlienky, až po jej konkrétnu realizáciu," vysvetlil.

O prostriedky sa môžu uchádzať aj veľkí hráči

Rezort hospodárstva podľa neho prvýkrát presadil, aby sa o tieto prostriedky z Európskej únie mohli uchádzať aj veľké podniky. Pavlis predpokladá, že vďaka novému operačnému programu sa vytvorí minimálne 4000 pracovných miest.

Zástupca Európskej komisie Christopher Todd považuje tento program za fantastickú možnosť pre Slovensko z viacerých dôvodov. Podľa neho je tu dôraz kladený na aplikovaný výskum. "Teda, aby bolo možné pretaviť výsledky výskumu do obchodovateľného tovaru alebo vytvárania pracovných miest," vysvetlil.

Myslí si, že vďaka tomu sa podľa neho berie ohľad aj na budúcnosť vývoja slovenských regiónov. Zvýšiť sa podľa neho majú investície do výskumu a inovácií, čo je prioritou Európskej únie. Pozitívum vníma aj v tom, že jednotlivé zapojené projekty musia byť viac cielené.

Spoločný dokument rezortov

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva hospodárstva pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.

Tento dokument nadväzuje na operačné programy Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá