Kaliňák sľubuje vo verejnej správe služby 21. storočia

Kaliňák sľubuje vo verejnej správe služby 21. storočia
Zdroj foto: SITA
Nedostatočná efektivita verejnej správy a nízka vymožiteľnosť práva na Slovensku. Na tieto slabiny sa má zamerať nový operačný program v správe ministerstva vnútra s celkovým objemom 335 miliónov eur pre roky 2014 až 2020.

Zásadná zmena v poskytovaní služieb?

Na úvod dnešnej odbornej konferencie v Bratislave predstavil operačný program minister Robert Kaliňák (Smer-SD).
Šéf rezortu vnútra si od využitia nemalých prostriedkov najmä z Európskeho sociálneho fondu sľubuje zásadnú zmenu v poskytovaní služieb štátu. „Každý občan si platí svoje dane a mal by za to dostávať služby adekvátne 21. storočiu,“ zhrnul svoje očakávania.

Ide o prvý operačný program venovaný čisto verejnej správe. Nepôjde pritom o investície do infraštruktúry, tými sa zaoberá paralelný operačný program. Sekčná riaditeľka ministerstva vnútra Rut Erdélyiová vysvetlila, že základným cieľom je vytvoriť podmienky pre to, aby verejné služby boji šité na mieru ich prijímateľom.


„Budeme sa venovať hĺbkovej analýze potrieb v jednotlivých segmentoch a použijeme tieto prostriedky na expertné hodnotenie toho, či dnešné verejné politiky odpovedajú na potreby cieľových skupín ľudí, ktorým majú slúžiť,“ uviedla Erdélyiová. Zároveň sa podľa nej bude intenzívne pracovať na ďalšom vzdelávaní zamestnancov vo verejnej správe a na systematizácii práce s nimi.

Únia zohľadnila naše slabé stránky

Európska komisia schválila Slovensku operačný program Efektívna verejná správa v závere minulého roka. Michael Morass z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie Európskej komisie priblížil, že pritom zohľadnili slabé stránky verejnej správy na Slovensku. Tie vo svojom stanovisku zhrnula Rada Európskej únie.

Slovensko bolo podľa Morassa vyzvané, aby riešilo hlavne otázky, ktoré sa týkajú zlepšenia stratégie rozvoja ľudských vzťahov, zvýšenia kapacít plánovania politických programov a zvýšenia efektivity súdneho systému.

Viac ako osmina prostriedkov vyčlenených pre operačný program (40 miliónov eur) poputuje do súdnictva, a to prostredníctvom dvoch prioritných osí zameraných na zvýšenie efektívnosti súdneho systému a zvýšenie vymožiteľnosti práva, priblížil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD).

Ďalej pripomenul, že už v súčasnosti sa investuje zhruba 70 miliónov eur do elektronizácie justície, či už do zavedenia elektronického súdneho spisu, alebo elektronickej zbierky zákonov. "Ideme teraz synergicky k týmto systémov vzdelávať ľudí,“ vysvetlil.


Sudcovia, prokurátori a široká odborná verejnosť by však mali byť vyškolení aj v súvislosti s veľkou rekodifikáciou Občianskeho súdneho poriadku a podľa Boreca sa budú vzdelávať aj súdni zamestnanci, a to vo vzťahu k zvýšeniu efektivity súdneho konania.


Podľa Rut Erdélyiovej by sa do konca februára mali dokončiť práce na riadiacej dokumentácii a príprave jednotlivých procesov nevyhnutných na vyhlasovanie prvých výziev. „Veríme, že na konci prvého štvrťroka tohto roku budeme môcť vyjsť v ústrety prvým projektom,“ prisľúbila.


Prvé výzvy by mali byť podľa jej slov orientované na formovanie procesov, ktoré súvisia s reformou verejnej správy a mali by pomôcť spustiť systematické plánovanie ďalších reformných a optimalizačných procesov v jednotlivých segmentoch.

Pozrite si celú tlačovú besedu

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá