Pútnici sa stáročia mýlili, Ježišov posledný súd bol na inom mieste

Pútnici sa stáročia mýlili, Ježišov posledný súd bol na inom mieste
Zdroj foto: SITA/AP
Od nepamäti navštevujú pútnici v Svätej zemi miesta, spojené s životom a smrťou Ježiša Krista. Posledné výskumy však určili, že jedna z kľúčových lokalít, miesto Ježišovho posledného súdu, leží zrejme na úplne inom mieste, ako si kresťania po stáročia mysleli.

Pred pätnástimi rokmi počas hĺbenia podlahy v opustenej budove vedľa Dávidovej veže v Jeruzaleme narazili archeológovia na zaujímavé staršie vrstvy. Experti vedeli, že pôvodne ide o bývalé väzenie z čias nadvlády Osmanskej ríše.

V najspodnejších vrstvách však odhalili pozostatky základných múrov a kanalizačného systému Herodesovho kráľovského paláca. Podľa vedcov je to s najväčšou pravdepodobnosťou miesto, kde pred dvoma tisícročiami odsúdili na smrť Ježiša Krista.

Správa o odhalení náleziska nie je nová, ale po pätnástich rokoch sa miesta opradené bohatou históriou predstavujú širokej verejnosti. Je to skvelá príležitosť pre kresťanských pútnikov dotknúť sa múrov, ktorých sa dotýkali aj Ježišove ruky. Objavil sa však jeden zásadný problém. Pútnici od nepamäti navštevujú domnelé miesto súdu, ktorá je v úplne v inej časti mesta ako osmanské väzenie.

Pohľad na Dávidovu vežu. (SITA/AP)

Nepresná Krížová cesta

Magnetom náboženských turistov, ale aj skutočných pútnikov, je známa Via Dolorosa. Podľa tradície, ktorá sa ustálila v 18. storočí, práve po tejto trase išiel s krížom Ježiš. Nachádzajú sa tu všetky zastavenia krížovej cesty. Deväť je rozmiestnených na samotnej ceste a päť zvyšných vo vnútri Baziliky Svätého hrobu.

Evanjelium hovorí, že Ježiša predviedli pred Piláta Pontského do takzvaného praetoria. Ide o latinský výraz pre hlavný veliteľský stan. Vytvorili sa dve základné teórie o presnej lokalite kľúčového praetoria. Jedna umiestňuje veliteľský stan do vojenských kasární, podľa druhej si Pilát Pontský rozložil svoj stan ako hosť v Herodesovom paláci.

Via Dolorosa považuje za tradičné miesto súdu, kde proti sebe stál Pilát a Ježiš, Antoniovu pevnosť, čo sú kasárne postavené Herodesom. To nezodpovedá najnovším objavom.

Daily Beast upozorňuje, že v modernej histórii sa skôr pracuje s teóriou, že Ježiša odsúdili v Herodesovom paláci. Profesor Jodi Magness z University of South Carolina sa vyjadruje jednoznačne:„Preatorium – palác rímskeho guvernéra v Jeruzaleme – bol v skutočnosti Herodesov palác a nie Antoniova pevnosť. Preto, Ježiša odsúdili na smrť a vzal si kríž nie v oblasti na sever od Chrámovej hory, ale na západnej strane mesta. To znamená, že cesta, ktorú prešiel Ježiš, je odlišná od Via Dolorosa, ktorou prechádzajú moderní pútnici.“

Nepresnosť Via Dolorosy zrejme vierou pútnikov neotrasie, ale turistický ruch ukotvený v uličkách severnej časti Starého mesta môže zaznamenať výkyvy. Do Jeruzalemu prúdi ročne okolo milión pútnikov, takže turizmus je veľmi dôležitý pre rozvoj mesta.

Kristus pred Pilátom Pontským v diele Duccia di Buoninsegna zo začiatku 14. storočia.

Trasa sa menila

Denník Washington Post zdôrazňuje, že trasa Via Dolorosy sa menila. Záležala od toho, kto cestu vytyčoval, kto vládol mestu a čo považoval za dôležité. Napríklad v byzantskom období Via Dolorosa začínala bližšie k Dávidovej veži v západnej časti mesta, kde sa nachádza osmanské väzenie. Po 13. storočí sa počiatočný bod posunul do Antoniovej pevnosti, teda do rímskych kasární.

Historická presnosť krížovej cesty v uliciach Jeruzalema bola vždy pochybná. Súčasné zastavenia kopírujú verše v evanjeliu svätého Jána. Prvé silné pochybnosti o nesúlade vznikli ešte v stredoveku.

Posledné zastavenie na Via Dolorosa je Bazilika Božieho hrobu. Toto miesto vytýčila svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, počas svojej púte do Svätej zeme ako lokalitu, kde ukrižovali Ježiša. Malo by ísť o mýtmi opradenú Golgotu.

Biblia však jasne špecifikuje, že Ježiša popravili mimo mestských hradieb, ale bazilika je vnútri mesta. Po uvedomení si tohto rozdielu určili protestantskí bádatelia iné miesto za lokalitu Ježišovej smrti a hrobu.

Náročná práca archeológov

Predmetom debát sa stal aj hrob Ježiša. Len evanjelium svätého Jána spomína, že ho pochovali blízko Golgoty. Ostatné evanjeliá, ktoré sú navyše staršie a teda sa verí, že pôvodnejšie, tento fakt neobsahujú. Evanjeliá podľa Matúša, Mareka a Lukáša sa zhodujú, že Ježiša pochovali v rodinnej hrobke Jozefa z Arimatey. Jozef bol prominentný člen židovskej obce, a preto je vysoko nepravdepodobné, že by mal hrobku blízko miesta, kde popravovali zločincov.

Nájsť zhodu biblie a archeológie je náročné. Ako poznamenal profesor na Duke University Mark Goodacre: "Autori evanjelií mali len malý záujem na presnom lokalizovaní Ježišovho súdu. Písali sa generáciu a aj viac po udalostiach, ktoré opisovali a aj s určitým geografickým odstupom."

Zmenia pútnickú trasu?

Otázkou zostáva, či sa teraz po sprístupnení miesta súdu lokalita stane novým pútnickým miestom. Môže sa dokonca zmeniť Via Dolorosa?

Reverend David Pileggi je skeptický. "Nemyslím si, že sa tak môže stať. Miesto robí posvätným skutočnosť, že sa tam chodia ľudia stovky rokov modliť, plakať či oslavovať. Takže si nemyslím, že cesta sa v blízkej dobe zmení. Ale objav väzenia nám dáva jasnejšie vysvetlenie jeruzalemskej histórie."

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá