Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára
Zdroj foto: TASR
Bratislavčania, ktorí nadobudli v priebehu minulého roka v hlavnom meste novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej zmenil výmer základu dane, musia do konca januára podať daňové priznanie. Do predmetu zdanenia pritom patria aj objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Samospráva ani pre tento rok daň nezvýšila a sadzby tak už tretí rok ostávajú nezmenené.

Hrozí sankcia až 3000 eur

"Daňovník si nemusí sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti v priznaní. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, či číslo bytu pri bytoch," vysvetľuje bratislavská hovorkyňa Ivana Skokanová. Pripomína, že údaje daňovník nájde v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

"V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich," vysvetľuje ďalej hovorkyňa. Ak daňovník nedodrží lehotu na podanie daňového priznania, alebo vypočítanú daň nezaplatí, samospráva si uplatní sankciu, ktorá sa môže vyšplhať na päť až 3000 eur.

Daň je možné platiť v troch splátkach

Bratislavčania platia dane na základe platobného výmeru. Mesto ho posiela najprv právnickým, potom fyzickým osobám, a to najneskôr do konca mája. "Daň je možné platiť v troch splátkach. Bratislavská samospráva v zmysle záväzného nariadenia poskytuje 50-percentnú úľavu na dani pre niektoré fyzické osoby," podotýka Skokanová s tým, že znížiť výšku dane z nehnuteľností možno napríklad pre občanov starších ako 70 rokov či daňovníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa dá poslať poštou, alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici. Ak podáva priznanie poštou, správca dane odporúča uviesť aj ďalší kontakt, napríklad adresu elektronickej pošty alebo telefónny kontakt a priložiť uvedené prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. "Ako list vlastníctva postačuje kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu," dodáva Skokanová.

V Bratislave je evidovaných okolo 200.000 daňovníkov, fyzických a právnických osôb. Na dani z nehnuteľností sa ročne v meste vyberá približne 54 miliónov eur, pričom príjem sa delí medzi mesto a mestské časti. Do rozpočtu mesta účelovo viazaný nie je. "Mesto tak používa prostriedky na plnenie povinností obcí zo zákona o obecnom zriadení, napríklad na dopravu, čistotu, osvetlenie či zeleň," doplnila hovorkyňa.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá