Ústredná komisia pre referendum sa po prvý raz stretla

Ústredná komisia pre referendum sa po prvý raz stretla
Zdroj foto:
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky sa dnes po prvý raz stretla. Jej prvé slávnostné zasadnutie, na ktorom najstarší člen komisie Peter Mach zorganizoval žrebovanie jej predsedu a podpredsedu, zvolal minister vnútra.

Členovia komisie zároveň zložili sľub. Predsedom komisie sa stal Peter Mach a jej podpredsedom Martin Poliačik. Vyžrebovala ich riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová. Ďalšími podpredsedami ústrednej komisie sú minister vnútra Robert Kaliňák a predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.

Ako počas slávnostného zasadnutia ústrednej komisie povedal minister vnútra, "referendum je formou priamej demokracie". Komisii pripomenul jej úlohy a poprial jej členom veľa síl pri ich plnení. Do Ústrednej komisie pre referendum SR nominovali svojich zástupcov podľa zákona parlamentné strany a petičný výbor. V komisii tak sú Ľudovít Lučanič za petičný výbor, Peter Mach (Kresťanskodemokratické hnutie), Róbert Madej (Smer - sociálna demokracia), Peter Odehnal (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti), Martin Poliačik (Sloboda a Solidarita) a Lukáš Tisoň (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana).

Ústredná komisia podľa zákona o spôsobe vykonania referenda dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní referenda, rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných komisií a zisťuje výsledky hlasovania v referende a tiež odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania Národnej rade SR.

Referendum o ochrane rodiny bude 7. februára. Uskutoční sa na základe petície Aliancie za rodinu. Tí, čo prídu k referendovým urnám, budú môcť odpovedať na tri otázky: "1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?"

Hlasovať vo februárovom referende o rodine môže približne 4,4 milióna oprávnených voličov v 4 943 okrskoch. Právo hlasovať v referende má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania referenda, teda 7. februára, dovŕšil 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Hlasovať môžu aj občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. V deň referenda však musia prísť hlasovať do ľubovoľnej referendovej miestnosti na Slovensku.

Slováci žijúci trvalo v zahraničí sa okrskovej referendovej komisii musia preukázať cestovným dokladom. V referende sa dá hlasovať aj mimo miesta trvalého bydliska. Potrebný je na to hlasovací preukaz. Požiadať oň možno obec svojho trvalého pobytu najneskôr 5. februára. V referende nemôžu hlasovať tí, ktorým z dôvodu ochrany zdravia ľudí zákonom obmedzili osobnú slobodu, tiež väznení páchatelia obzvlášť závažných zločinov a ľudia zbavení spôsobilosti na právne úkony.

Referendum o ochrane rodiny bude štát stáť zhruba 6,3 milióna eur. Ministerstvo vnútra vyjde usporiadanie plebiscitu na približne 5,1 milióna eur a Štatistický úrad na asi 1,2 milióna eur. Vyplýva to z návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktorý 10. decembra schválila vláda.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá