Kresťania na Slovensku i vo svete dnes slávia sviatok Narodenia Pána

Kresťania na Slovensku i vo svete dnes slávia sviatok Narodenia Pána
Zdroj foto: CTK
Sviatok Narodenia Pána, ktorý je popri Veľkej noci a Turíciach najväčším sviatkom cirkevného roka, slávia dnes kresťania na Slovensku i vo svete. Slávia sviatky jeho vtelenia, sviatky vykúpenia a lásky.

Veriaci sa dnes zúčastňujú na slávnostných bohoslužbách, modlia sa za pokoj a porozumenie vo svete, tešia sa z radostnej spomienky na príchod Vykupiteľa na svet. Pripomínajú si udalosť v Betleheme (hebrejsky Dom chleba), meste asi 8 km južne od Jeruzalema, kde sa podľa tradície narodil v jaskyni za mestom Ježiš pred vyše 2000 rokmi. Práve tam prišiel na sčítanie obyvateľstva Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou.

V rímskokatolíckych kostoloch sa okrem sv. omší konajú na viacerých miestach popoludní aj jasličkové pobožnosti pre deti alebo betlehemské hry.

Podľa dávnej tradície na sviatok Narodenia Pána kňaz celebruje tri sväté omše: polnočnú (utiereň), rannú (pastiersku) a slávnostnú dennú sv. omšu. V Ríme pápež zvykol slúžiť polnočnú v Bazilike Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore) pri jasličkách, rannú v gréckom Chráme sv. Anastázie a slávnostnú dennú sv. omšu v Bazilike sv. Petra.

V Gréckokatolíckej cirkvi sa v chrámoch koná predpoludním slávnostná sv. liturgia. Zvláštnosťou vianočného obdobia v tejto cirkvi je aj osobitný pozdrav "Christos raždajetsja" (Kristus sa rodí), ktorým sa v období sviatku Narodenia Pána (od 25. decembra do 31. decembra) gréckokatolíci navzájom pozdravujú. Odpoveď na pozdrav je - Slavite jeho! (Oslavujme ho!)

Slávnosť Narodenia Pána sa v rímskokatolíckej cirkvi oslavuje s vigíliou a oktávou. Vianočné obdobie však pokračuje aj po ôsmich dňoch a končí sa až nedeľou Krstu Krista Pána, tento raz 11. januára 2015.

Po sviatku Narodenia Pána nasleduje v rímskokatolíckej cirkvi spomienka na prvomučeníka sv. Štefana (26. decembra) a ďalšie významné sviatky: Sviatok svätej rodiny (nedeľa 28. decembra 2014), Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1. januára), sviatok Zjavenie Pána - Traja králi (6. januára) a už spomenutý sviatok Krstu Krista Pána.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá