Kultúru podporí nový Fond na podporu umenia

Kultúru podporí nový Fond na podporu umenia
Zdroj foto: TASR
Na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vznikne od nového roka nová verejnoprávna inštitúcia, Fond na podporu umenia. Cez fond sa majú podľa návrhu Ministerstva kultúry (MK) SR financovať umelecké aktivity, kultúra a kreatívny priemysel.

Na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vznikne od nového roka nová verejnoprávna inštitúcia, Fond na podporu umenia. Cez fond sa majú podľa návrhu Ministerstva kultúry (MK) SR financovať umelecké aktivity, kultúra a kreatívny priemysel. Fond nahradí podstatnú časť grantového systému ministerstva kultúry. Vyplýva to z návrhu zákona o Fonde na podporu umenia a o novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2015. Fond by mal prvé umelecké projekty podporiť v roku 2016.

Návrh vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016, v ktorom sa kabinet zaviazal hľadať nové možnosti a modely financovania kultúry nielen z verejných zdrojov a pretransformovať súčasný grantový systém MK SR na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy určené na podporu slovenskej kultúry budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

Vznik fondu má význam z "hľadiska väčšej nezávislosti pri distribúcii finančných zdrojov, aj pri možnosti - keďže to nebude priamo ministerstvo, dávať granty na viac období, poskytovať aj štipendiá, podporovať nielen realizáciu kultúrnych podujatí, ale už samotnú tvorbu", povedal minister kultúry Marek Maďarič. Upozornil, že grantový systém ministerstva v súčasnosti väčšinou podporuje realizáciu hotových diel. Pripomenul, že v minulosti audiovizuálnu časť svojich grantov MK SR presunulo do ním vytvoreného verejnoprávneho Audiovizuálneho fondu.

V grantovom systéme ministerstva kultúry sa ročne rozdeľuje zhruba 20 miliónov eur. V roku 2013 to bolo približne 21 miliónov eur. Do financií určených pre Fond na podporu umenia by mali prejsť grantové programy MK SR Umenie a z väčšej časti Pro Slovakia, v rámci ktorej sa financujú projekty slovenskej kultúry v zahraničí. Spolu ide v súčasnosti o približne deväť miliónov eur. Zvyšné granty určené na kultúrne dedičstvo pod ministerstvom kultúry ostanú. MK SR teda plánuje oddeliť len oblasť tzv. živého umenia a chce, aby zákon zaistil aspoň na pár úvodných rokov existencie fondu minimálne súčasný objem z grantov na živú kultúru, teda spomínaných deväť miliónov eur. Pod správou ministerstva by naďalej mala ostať aj podpora kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Fond na podporu umenia “umožní dopĺňať k prostriedkom z rozpočtu aj iné zdroje a je dohoda medzi ministerstvom kultúry a ministerstvom financií, že do financovania tohto fondu pôjde časť z výnosov z lotérie, to znamená z Tiposu,“ povedal vlani v decembri minister Maďarič. Hlavnými finančnými zdrojmi fondu sú podľa návrhu zákona príspevky zo štátneho rozpočtu, a to príspevok Ministerstva financií SR a príspevok MK SR. Ministerstvo financií bude poskytovať fondu príspevok prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona o hazardných hrách.

Orgánmi fondu sa majú stať deväťčlenná rada ako štatutárny orgán fondu, ktorý riadi jeho činnosť, trojčlenná dozorná komisia ako kontrolný orgán a riaditeľ, ktorý je výkonným orgánom fondu. Na posudzovanie žiadostí fond zriadi odborné komisie a administratívne úlohy fondu bude zabezpečovať kancelária fondu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá