Slovensko sa dostalo do medzinárodnej asociácie prepravcov ropy

Slovensko sa dostalo do medzinárodnej asociácie prepravcov ropy
Zdroj foto: SITA
Spoločnosť Transpetrol založila spoločne s ropnými prepravnými spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Poľska a Česka asociáciu prepravcov ropy.

Medzinárodná asociácia prepravcov ropy bude mať za úlohu vytvoriť platformu kľúčových subjektov zaoberajúcich sa problematikou prepravy ropy a ropných produktov. Spomínané krajiny by mali koordinovať kroky súvisiace s prepravou ropy ropovodom Družba.

"Výmena informácií a spoločná koordinácia krokov súvisiacich s prepravou ropy ropovodom Družba, a to nielen v krízových situáciách, môže posilniť plynulosť a stabilitu dodávok ropy z Ruskej federácie a v konečnom dôsledku prispieť k posilneniu energetickej bezpečnosti nielen Českej republiky,“ uviedol po rokovaní asociácie generálny riaditeľ Mero ČR Jaroslav Pantůček. "Význam a ciele asociácie presahujú už dnes rámec pôsobnosti jej zakladajúcich členov a aj preto bude jej ambíciou rozširovanie členskej základne o spoločnosti pôsobiace v tomto sektore predovšetkým v regióne strednej Európy,“ dodal predseda predstavenstva Transpetrolu Ivan Krivosudský.

Spoločnosť Transpetrol sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním. V roku 2002 získala 49-percentný balík akcií Transpetrolu firma Jukos Oil Company za 74 mil. USD. Slovensko si ponechalo majoritný 51-percentný podiel. Koncom marca 2009 slovenská vláda podpísala v Londýne zmluvu s vedením spoločnosti Jukos International UK B.V. o spätnom odkúpení 49 % akcií spoločnosti Transpetrol. Cena za spätné odkúpenie 49 % akcií Transpetrolu predstavovala 240 mil. USD.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá