Rezort obrany dokončuje novú koncepciu mobilizácie

Rezort obrany dokončuje novú koncepciu mobilizácie
Zdroj foto: SITA
Na ministerstve obrany pracujú na novej koncepcii mobilizácie. Tento dokument je už v štádiu záverečných úprav, informovala agentúru SITA hovorkyňa rezortu obrany Martina Balleková.

Dodala, že nová koncepcia reaguje na zmeny a problémy, ktoré súvisia s vytváraním a prípravou záloh. Problémom je predovšetkým neustále sa znižujúci počet záloh, keď ročne z databáz ubudne niekoľko tisíc vojakov v zálohe a pribudne iba niekoľko sto. O konkrétnych zmenách je predčasné hovoriť, pokiaľ novú koncepciu neschváli minister obrany, zdôraznila hovorkyňa.

V súčasnosti je približne 600-tisíc vojakov v zálohe, ich priemerný vek je 40,5 roka. Občanom, ktorým vznikla branná povinnosť, zaniká táto povinnosť v závislosti od dosiahnutej vojenskej hodnosti. Tým, čo sú bez vojenskej hodnosti, s vojenskou hodnosťou vojak 1. stupňa a s vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa, zaniká branná povinnosť 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 45 rokov veku. Občanom v ostatných vojenských hodnostiach je to 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 55 rokov veku.

Podľa platnej legislatívy sa na výkon mimoriadnej služby povolávajú vojaci v zálohe po jej nariadení prezidentom v čase po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedaní vojny. Druhú skupinu tvoria registrovaní občania, muži - občania SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú zaradení do databázy registrovaných občanov 1. januára v kalendárnom roku, keď dovŕšia 19 rokov. V prípade vyhlásenia vojnového stavu alebo vypovedania vojny prezident rozhodne o ročníkoch registrovaných občanov, ktorí pôjdu na odvod. Občania sa povolávajú na výkon mimoriadnej služby aj po nariadení všeobecnej mobilizácie alebo čiastočnej mobilizácie prezidentom SR v čase vojny alebo vojnového stavu. Ak niekto absolvoval civilnú službu, branná povinnosť mu zanikla a nemôže byť povolaný na výkon mimoriadnej služby ani na výkon alternatívnej služby.

Podľa zákona o brannej povinnosti z roku 2005 môžu občania SR, ale aj cudzinci zobrať na seba brannú povinnosť aj dobrovoľne. Urobilo tak zatiaľ 38 občanov, z toho 18 žien. Ide napríklad o občanov s dvojakým občianstvom, ktorí nemajú v SR trvalý pobyt. Nebol medzi nimi zatiaľ žiaden cudzinec. Podmienkou vzniku brannej povinnosti nie je absolvovanie vojenskej služby.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá