Štát zvýši svoj podiel na financovaní zariadení sociálnych služieb

Štát zvýši svoj podiel na financovaní zariadení sociálnych služieb
Zdroj foto: SITA
Na budúci rok štát prispeje na financovanie domovov sociálnych služieb sumou 77.740.344 eur, čo je oproti roku 2014, keď prispel sumou 62.000.000 eur, o 15.740.344 eur viac.

"Počet žiadateľov o finančný príspevok a hlavne počet miest v týchto zariadeniach značne stúpol (o 4991). Týka sa to najmä zariadení pre seniorov, v ktorých oproti minulému roku pribudlo 2336 miest u neverejných poskytovateľov, ktorými sú rôzne neziskové organizácie a 596 miest pribudlo u verejných, ktorých zriaďovateľmi sú mestá a vyššie územné celky," zdôvodnil hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michal Stuška. Ako vysvetlil, zvýšenie počtu miest nesúvisí len s otvorením nových zariadení sociálnych služieb, ale aj s preregistráciou - transformáciou domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, ktoré je možné financovať zo štátneho rozpočtu.

"Z prostriedkov Regionálneho operačného programu (ROP) sa v tomto roku predpokladá vytvorenie 1586 miest u verejných poskytovateľov a 697 u neverejných poskytovateľov," doplnil hovorca rezortu. Rezort práce predpokladá, že sa výdavky vyšších územných celkov (VÚC) na domovy sociálnych služieb prevádzkované neverejnými poskytovateľmi znížia. "Prejaviť by sa to malo vo financovaní väčšieho počtu klientov neverejných poskytovateľov, ako to bolo v tomto roku," povedal Stuška.

Štát prispieva len na vybrané druhy sociálnych služieb. Napríklad zariadenia pre seniorov dostávajú mesačne 320 eur. O tento príspevok môže požiadať obec alebo mesto ako verejný poskytovateľ sociálnej služby, ale aj nezisková organizácia ako neverejný poskytovateľ. Štát však kladie celý rad podmienok, ktoré žiadateľ musí splniť. Predkladá napríklad výpis z registra poskytovateľov, tiež doklad o tom, že zariadenie nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom. Podmienkou je tiež podanie písomnej žiadosti v zákonnom stanovenej lehote od 1. 8. do 30. 9. príslušného roka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá