Maloletí žiadatelia o azyl pôjdu do tábora len so sprievodom

Maloletí žiadatelia o azyl pôjdu do tábora len so sprievodom
Zdroj foto: SITA
Maloletí žiadatelia o azyl, ktorí prídu na Slovensko bez sprievodu rodičov alebo iného zákonného zástupcu, nepôjdu v budúcnosti do tábora pre žiadateľov o azyl. Počas rozhodovania o udelení azylu zostanú v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Umožní im to návrh novely zákona o azyle, ktorý pochádza z dielne ministerstva vnútra. Zverejnený je na portáli právnych predpisov, pričom je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrhom sa tiež znovelizuje zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ako aj Občiansky súdny poriadok a zákon o pobyte cudzincov. Zmeny by po schválení vládou a parlamentom mali začať platiť od 1. júla 2015.

Nová úprava tak bude vychádzať viac v ústrety záujmom maloletých. Ako agentúru SITA informovala Marta Fabianová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra, návrh zosúladí slovenskú legislatívu s európskymi smernicami, ktoré upravujú medzinárodnú ochranu. Rezort vnútra pri príprave novely spolupracoval s ministerstvom práce i spravodlivosti.

Detský domov bude podľa nového zákona o azyle povinný vytvoriť také podmienky, aby mohli pohovor s maloletým bez sprievodu robiť priamo v domove. Tiež bude musieť vytvoriť podmienky na stretnutia detí so zástupcami medzinárodných organizácií.

"Mladí žiadatelia, ktorí k nám prišli sami, budú môcť zostať v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj keď budú už dospelí, a to v prípade, ak o to požiadajú a zariadenie sa s nimi dohodne," uviedla Fabianová. Detský domov bude musieť takisto ministerstvo informovať o tom, že dieťa, ktoré požiadalo o azyl, domov bez súhlasu opustilo. Ak bude mimo domova viac ako sedem dní, konanie o udelení azylu zastavia.

Ministerstvo vnútra v uplynulých rokoch zaznamenalo nízky počet maloletých, ktorí žiadajú o azyl a prišli bez sprievodu. V roku 2012 sa rozhodovalo o udelení azylu v piatich prípadoch, vlani v štyroch a v tomto roku do konca septembra o azyl požiadali dvaja maloletí.

Na problém umiestňovania maloletých žiadateľov o azyl do tábora upozorňovala aj Liga za ľudské práva. Podľa právničky ligy Zuzany Števulovej sa musí zmeniť to, aby deti, ktoré požiadajú o azyl, neboli presunuté do tábora pre žiadateľov o azyl, kde sa stretnú s dospelými. A práve na to sa aktuálny návrh novely zákona o azyle okrem iného zameriava. V táboroch pre žiadateľov môžu prísť deti do kontaktu s prevádzačmi či obchodníkmi s ľuďmi.

Ako totiž liga uviedla, od roku 2009 do roku 2013 prišlo na Slovensko 775 odlúčených detí, no 70 až 90 percent z nich sa stratilo. Niektoré požiadali o azyl, no väčšina z nich sa dostala do špeciálneho detského domova, ktorý bol kedysi v Orechovom pri Trenčíne, teraz je v Medzilaborciach. Tieto deti sú pritom často obeťami obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia či pracovného vykorisťovania.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá