Klienti budú ťažšie v bankách získavať 100% hypotéku

Klienti budú ťažšie v bankách získavať 100% hypotéku
Zdroj foto: TASR
Národná banka Slovenska pripravila pre banky odporúčania v oblasti retailových úverov, ktorými sa majú začať postupne riadiť. Medzi najvýraznejšie z nich patrí zníženie podielu nových úverov s maximálnou výškou úveru zo 100 % na 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti a skrátenie maximálnej splatnosti nezabezpečených spotrebných úverov z 10 na 8 rokov.

Banky postupne znižujú podiel nových úverov na bývanie, ktoré prevyšujú 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Ako uviedla Sberbank Slovensko, od roku 2017 bude dovolený maximálne jeden z desiatich nových úverov na bývanie nad stanovenú hranicu 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Spozornieť by mali tí klienti, ktorí plánujú kúpiť nehnuteľnosť a celú ju zaplatiť úverom z banky. Môže sa totiž po novom stať, že budú musieť doložiť aj vlastné zdroje. Napríklad v Sberbank Slovensko tí klienti, ktorí za posledné dva roky dostali úver na bývanie vo výške nad 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, si požičiavajú približne o 20.000 eur vyššie sumy ako bežní žiadatelia o úver na bývanie. V priemere výška úverov v Sberbanke dosahuje 72.573 eur. "Niektorým budúcim dlžníkom, ktorí pôvodne chceli prefinancovať kúpu celej nehnuteľnosti úverom, sa teda môže stať, že ak sa vyčerpajú iné možnosti, budú musieť nasporiť 10 % z tejto sumy, v priemere 7257 eur, a až potom získajú úver na bývanie. Zjednodušene povedané, budú si musieť odložiť takmer deväť priemerných mesačných platov," vysvetlil vedúci oddelenia Customer Value Managementu Sberbank Slovensko Filip Vítek.

Podľa bánk toto opatrenie môže byť v konečnom dôsledku dobrou aj zlou správou. "Zlou z pohľadu mladého človeka alebo rodiny, ktorá si kupuje svoje prvé bývanie a nemá ešte nasporené na 20 % alebo 30 % hodnoty nehnuteľnosti na vyfinancovanie kúpy nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti. Skresania výšky dostupného úveru ich tak môže nútiť ísť do kúpy menšieho ako zamýšľaného bytu, prípadne až úplne odradiť od kúpy vlastného bývania," domnieva sa hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides. Na druhej strane ale podľa neho toto opatrenie bude klientov do určitej miery chrániť. "A to pred tým, aby si na plecia naložili až príliš veľké dlhové bremeno, ktoré by pri zmene ich vlastnej ekonomickej situácie alebo náraste úrokových sadzieb na trhu mohlo stať finančne nezvládnuteľným," doplnil Štefanides.

Od marca budúceho roka by mali banky tiež skrátiť maximálnu splatnosť nových nezabezpečených úverov z 10 na 9 rokov a od januára 2016 na 8 rokov. Dnes je bežné, že banky ponúkajú úvery aj so splatnosťou 10 rokov. "Negatívne vnímame obmedzenia v spotrebnom financovaní, najmä obmedzenie splatnosti z 10 rokov na 8 rokov. Môže to obmedziť refinancovanie spotrebných úverov a optimalizáciu výdavkov ľudí pri splácaní úverov," konštatoval hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer.

Pre budúcich dlžníkov kratšia splatnosť znamená, že pri tej istej výške úveru budú musieť počítať s vyššou mesačnou splátkou. Zároveň však ušetria na celkovom preplatení. "Obmedzenie maximálnej splatnosti nezabezpečených úverov bude pre klienta znamenať pri vyšších úveroch navýšenie mesačnej splátky úveru. Pri nižších sumách úverov je rozdiel spôsobený skrátením splatnosti úveru zanedbateľný," uviedla hovorkyňa Tatra banky Marína Masárová.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá