Prezident Kiska prezradil, ako bude hlasovať v referende o rodine

Prezident Kiska prezradil, ako bude hlasovať v referende o rodine
Zdroj foto: SITA
Ako človek konzervatívny vraj podporí prvé dve otázky referenda, pri otázke týkajúcej sa oblasti sexuálnej výchovy na školách však bude proti.

"Sú otázky, pri ktorých mám veľmi jasné stanovisko. Som človek konzervatívny s porozumením toho, čo očakávajú menšiny alebo druhá skupina," vyhlásil Kiska na dnešnej tlačovej besede. V prípade poslednej referendovej otázky však bude proti, hoci súhlasí s tým, že množstvo vecí v školstve nefunguje dobre a rozumie tiež výhradám k tomu, čo sa niekedy na školách učí. "Ale napriek tomu si myslím, že je nutnosťou, aby v školách bolo základné vzdelanie v oblasti sexuálnej výchovy," ozrejmila hlava štátu svoje stanovisko.

Referendum by malo obsahovať tri otázky. Ústavný súd rozhodol, že v súlade s ústavou sú otázky: "Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?", "Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?" a "Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ Prezident však ešte referendum vyhlásiť nemôže, keďže ústavný súd mu stále nedoručil svoje rozhodnutie. Hlave štáte sa zdá, že súdu to trvá pridlho. "Pokiaľ nedôjde v najbližšom období ku krokom, určite vyviniem vlastnú iniciatívu k tomu, aby bolo to rozhodnutie doručené do kancelárie prezidenta čím skôr," konštatoval Kiska. Hneď ako mu rozhodnutie doručia, v termínoch, ktoré sú mu dané, referendum vyhlási.

Ústavný súd koncom októbra na neverejnom zasadaní pléna rozhodol, že tri otázky referenda o rodine sú v súlade s ústavou, jedna nie. Referendum so štyrmi otázkami žiada vypísať Aliancia za rodinu, petíciu podpísalo okolo 400-tisíc ľudí. Ústavnosť referendových otázok posudzoval ústavný súd na základe podania prezidenta Andreja Kisku. V súlade s ústavou nie je tretia referendová otázka "Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom - najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?"

Podľa ústavy referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, a to do 30 dní od prijatia petície občanov. Prezident môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ak prezident podá na ústavný súd návrh na rozhodnutie, od podania návrhu až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR spomínaná lehota neplynie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá