Poslanci odobrili správy o činnosti tajných služieb

Poslanci odobrili správy o činnosti tajných služieb
Zdroj foto: TASR
Správy o činnosti a plnení úloh Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS) za minulý rok dnes dostali v pléne zelenú. Kým SIS zverejnila prierez svojej vlaňajšej činnosti na internete, správa o plnení úloh VS ostáva utajená.

SIS sa v rámci boja proti organizovanej kriminalite v minulom roku zameriavala na sústreďovanie informácií o nezákonných aktivitách najsilnejších domácich a cudzojazyčných zločineckých skupín pôsobiacich na území SR, predovšetkým na odhaľovanie ich ekonomickej trestnej činnosti. Predmetné zločinecké skupiny v hodnotenom období profitovali najmä z páchania podvodov so spotrebnými daňami (podvody s liehom, tabakovými výrobkami a minerálnymi olejmi) a s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty (DPH) a z finančných podvodov.

Minulý rok si v SR udržiavali relatívne silné postavenie balkánske zločinecké skupiny, ktoré sa prioritne angažujú v drogovej trestnej činnosti v rámci nadnárodných sietí distribútorov drog po takzvanej balkánskej trase na Slovensko a do ďalších krajín Európskej únie. Na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti zločinecké skupiny naďalej využívali najmä podnikanie v reštauračných a rekreačných službách, stavebníctve a v obchode s realitami.

SIS odhalila aj pretrvávajúcu snahu cudzích spravodajských služieb na území Slovenska o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek SR, ako aj snahu ovplyvňovať verejnú mienku. "Pokračoval ich zvýšený záujem a aktivity v ekonomickej, vedeckej, vojenskej oblasti a v oblasti priemyselnej špionáže. SIS okrem iného zaznamenala rizikové a neštandardné aktivity niektorých zahraničných spoločností v SR, ktoré by mohli byť využívané v prospech cudzích spravodajských služieb," uvádza sa v správe spravodajskej služby.

V oblasti boja proti terorizmu SIS v priebehu minulého roka nezaznamenala bezprostredné teroristické ohrozenie na území SR, ani účasť občanov SR v teroristických aktivitách v zahraničí. V hodnotenom období však došlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie z dôvodu teroristických hrozieb vo viacerých štátoch sveta, ktoré navštevujú občania SR, alebo v nich má SR svoje zahranično-politické záujmy. V Afganistane sa stali terčom teroristických útokov islamistického militantného hnutia Taliban príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), pôsobiaci v misii ISAF, pričom v tejto súvislosti bola v džihádistickej propagande na internete po prvýkrát explicitne spomenutá SR, respektíve jej občania.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá