Slovenské banky úspešne prešli testami ECB

Slovenské banky úspešne prešli testami ECB
Zdroj foto:
Všetky tri priamo hodnotené banky pôsobiace na slovenskom trhu vyhoveli v dlho očakávaných záťažových testoch Európskej centrálnej banky (ECB). Tá dnes zverejnila výsledky komplexného hodnotenia bánk v eurozóne. Na Slovensku skúmala Slovenskú sporiteľňu, Všeobecnú úverovú banku a Tatrabanku.

Rovnako sa ukázalo, že v tomto hodnotení uspeli všetky materské spoločnosti slovenských bánk. Informovali o tom dnes v spoločnom stanovisku Národná banka Slovenska (NBS) a Ministerstvo financií (MF) SR. Všetky uvedené banky majú ukazovateľ vlastného kapitálu Tier I výrazne nad požadovanou hodnotou 8 %, komplexné hodnotenie tak potvrdilo ich veľmi dobrú kapitálovú pozíciu a dlhodobú stabilitu.

"Z týchto dôvodov nie je potrebné, aby slovenské banky predložili plány na posilnenie kapitálu. Podobne zo strany vlády nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na posilnenie kapitálových pozícií hodnotených bánk," konštatujú NBS a MF SR.

"Výsledky komplexného hodnotenia ECB potvrdili, že slovenské banky sú stabilné, dôveryhodné a zdravo fungujúce. V porovnaní s inými európskymi bankami dosahujú vo väčšine ukazovateľov priaznivejšie výsledky," zdôraznil v reakcii guvernér NBS Jozef Makúch.

Podobne sa vyjadril aj minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD). "Tento výsledok je dôkazom výbornej kondície slovenských bánk, aj napriek externým rizikám a ekonomickým problémom v eurozóne. Banky sú zdravé s komfortnými rezervami vytvorenými pre prípad negatívnych šokov," podčiarkol.

Komplexné hodnotenie ECB prebehlo v 130 bankách, pričom v hodnotenej vzorke boli zahrnuté aj dcérske spoločnosti bánk so sídlom mimo eurozóny. Skúmali sa pohľadávky bánk voči klientom, vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich zdrojov krytia rizík. V rámci záťažových testov sa preverila odolnosť bánk počas trojročného obdobia (2014 – 2016) v rámci základného scenára a nepriaznivého scenára.

Výsledky zverejneného hodnotenia preukázali nedostatok kapitálu k 31. decembru 2013 v 25 preverovaných bankách, a to v objeme takmer 25 miliárd eur. Viaceré banky však už v priebehu tohto roka prijali opatrenia na zlepšenie situácie.

Celkovo 25 zo 130 bánk v eurozóne neprešlo záťažovými testami ECB

Celkovo 25 zo 130 najväčších bánk v eurozóne neprešlo doteraz najrozsiahlejšími záťažovými testami Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré mali preveriť ich kondíciu a schopnosť zvládnuť prípadné turbulencie v ekonomike. Testy odhalili, že potrebujú zvýšiť kapitál o 25 miliárd eur. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.

Z toho 13 spomedzi neúspešných bánk musí v priebehu šiestich až deviatich mesiacov zvýšiť svoj kapitál o 10 miliárd eur a zvyšným 12 sa už počas tohto roka podarilo doplniť svoje rezervy o celkovo 15 miliárd eur.

ECB totiž pri vyhodnocovaní odolnosti bánk pri najhoršom možnom scenári vývoja v eurozóne vychádzala z ich finančnej pozície na konci roka 2013. Banky sa však počas tohto roka snažili posilniť svoj kapitál a 12 sa to podarilo.

Podľa viceprezidenta ECB Vitora Constancia medzi 13 bankami, ktoré musia zvýšiť svoj kapitál sú: grécke Eurobank a National Bank of Greece, cyperská Hellenic Bank of Cyprus, talianske Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige, Banca Popolare di Milano a Banco Popolare di Vicenza, rakúska Österreichische Volksbanken, írska Permanent TSB, portugalská Banco Comercial Portugues, belgická Dexia a slovinské Nova Ljubljanska Banka a Nova Kreditna Banka Maribor.

Najväčšie resty majú talianske banky. Až deväť z talianskych bánk záťažovou skúškou neprešlo, napríklad Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige, Banca Popolare di Milano a Banco Popolare di Vicenza. Najviac kapitálu potrebuje doplniť talianska Monte dei Paschi, a to 2,1 miliardy eur, napriek tomu, že po celý tento rok zháňala peniaze od investorov.

Okrem talianskych finančných ústavov v teste neuspeli tri grécke banky, tri cyperské, dve belgické, dve slovinské a po jednej z Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska, Írska a Portugalska. Podľa agentúry DPA neúspešnou nemeckou bankou je Munich Hypotheken.

ECB v rámci kontroly kvality aktív (AQR) požadovala, aby ukazovateľ kapitálovej primeranosti Core Tier 1 pri základnom scenári neklesol pod 8 %, a pri krízovom scenári sa udržal nad 5,5 %.

Banky, ktoré toto kritérium nesplnili, si musia požadovaný kapitál doplniť. Do 3. novembra by mali predložiť ECB na schválenie svoj plán rekapitalizácie. Na doplnenie kapitálu budú mať 6 až 9 mesiacov.

Cieľom testu bolo dôkladne preskúmať kvalitu bankových aktív, čo má finančným ústavom v eurozóne pomôcť znova si získať dôveru.

Odborníci pri previerke účtovných kníh bánk precenili hodnotu ich aktív a znížili ju o 48 miliárd eur, zatiaľ čo hodnotu zlých úverov zvýšili o 135 miliárd eur na 879 miliárd eur.

"Táto bezprecedentná hĺbková previerka najväčších bánk (v eurozóne) zvýši dôveru v bankový sektor," uviedol dnes vo svojom vyhlásení viceprezident ECB Constancio a pripomenul, že po odhalení problémov a rizík môžu banky podniknúť opatrenia na ich odstránenie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá