Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur

Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur
Zdroj foto: ČTK
Slovensko patrilo v roku 2012 ku krajinám s najvyššími daňovými únikmi pri dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Európskej komisie, podľa ktorej predstavoval na Slovensku výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v spomínanom roku oproti očakávaným príjmom až 39 %.

Horší výsledok, s výpadkom na úrovni 44 %, vykázalo len Rumunsko. Naopak najnižšie výpadky, na úrovni 5 %, mali v Holandsku a Fínsku. Novšie údaje za posledné dva roky, kedy rezort financií avizoval boj proti daňovým únikom, zatiaľ k dispozícii nie sú.

Celkové príjmy z dane z pridanej hodnoty podľa údajov Eurostatu pritom na Slovensku v roku 2012 dosiahli 4,328 mld. eur, kým očakávaný výber dane bol na úrovni 7,114 mld. eur. Celkový výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty na Slovensku tak komisia odhaduje na úrovni až 2,786 mld. eur.

Bol to zároveň najhorší výsledok za posledné roky. Dovtedy najvyšší výpadok na Slovensku evidovala komisia v roku 2010 na úrovni 36 %. Pre porovnanie, ešte v roku 2005 bol rozdiel skutočného výberu dane oproti očakávanému objemu na úrovni 20 %. Oproti očakávanej sume 4,866 mld. eur sa vtedy vybralo o necelú miliardu eur menej.

Štúdia, ktorá zahŕňala všetky krajiny Európskej únie okrem Cypru a Chorvátska, pritom ukázala, že v únii na výpadkoch na dani z pridanej hodnoty unikajú desiatky miliárd eur. Komisia odhaduje, že v roku 2012 straty na príjmoch z tejto dane v dôsledku nedodržiavania predpisov alebo nezabezpečenia výberu daní v únii dosiahli 177 mld. eur. „To zodpovedá 16 % celkových očakávaných príjmov z dane z pridanej hodnoty za 26 členských štátov,“ píše sa v tlačovej správe komisie.

Podľa komisára pre oblasť daní Algirdasa Šemetu je výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v podstate ukazovateľom účinnosti, respektíve neúčinnosti opatrení v oblasti výberu dane z pridanej hodnoty a dodržiavania daňových predpisov v celej Európskej únii. „Z predložených údajov vyplýva, že v tejto oblasti ešte stále máme čo robiť. Členské štáty si nemôžu dovoliť straty príjmov tohto rozsahu. Musia sa preto ešte viac posnažiť a prijať rozhodné opatrenia na vrátenie týchto verejných peňazí do štátnych pokladníc,“ povedal.

Výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty je rozdiel medzi očakávanými príjmami z dane z pridanej hodnoty a dane, ktorú vnútroštátne orgány skutočne vybrali. „Hoci je nedodržiavanie predpisov určite dôležitým faktorom tohto výpadku príjmov, príčinou výpadku príjmov z dane z pridanej hodnoty nie sú len podvody. Príčinou neplatenia dane z pridanej hodnoty sú, okrem iného, aj bankroty a platobná neschopnosť, štatistické chyby, omeškané platby a obchádzanie daňovej povinnosti v medziach zákona,“ uvádza sa v správe Európskej komisie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá