Navigujeme k úsporám

Pr správa
Navigujeme k úsporám
Zdroj foto:
Skladové hospodárstvo už nie je len o ľuďoch a technike. Neustále sa modernizuje a prevládajúcim trendom sa stáva automatizácia. Manipulačná technika využíva informačné systémy a polovičnú či plnú automatizáciu.

Automatizované regálové zakladače umožňujú skladovať tovar vo väčších výškach, čím sa šetrí skladová plocha, zvyšuje produktivita práce a znižuje sa chybovosť. Inovácie v brandži teda smerujú k automatizácii a centralizácii riadenia. "Cieľom je poskytnúť klientovi komplexné riešenie. Informačné systémy umožňujú analyzovať vnútroskladovú dopravu, výsledkom čoho je vyššia transparentnosť, bezpečnosť a finančná i časová efektívnosť," vysvetľuje Martin Urban, generálny riaditeľ spoločnosti Jungheinrich Slovensko.

Systém správy skladu Warehouse Management System (WMS) od Jungheinrichu riadi materiálové toky a umožňuje efektívnejšie využitie skladových či výrobných priestorov. Doplnkové riešenia, napríklad skladová navigácia, optimalizujú plánovanie trás a vzájomnú koordináciu pohybu vozíkov. Integráciou navigačného systému vysokozdvižného vozíka do WMS sa dosiahne vyššia rýchlosť zaskladňovania a vyskladňovania nielen vďaka rýchlejšiemu príjazdu vozíka k zadanej skladovej pozícii, ale aj proaktívnemu zdvíhaniu zdvíhačky do požadovanej výšky už počas jazdy vozíka. "Náš systém WMS je pritom možné využívať nezávisle na type použitej manipulačnej techniky, nielen pri značke Jungheinrich," zdôrazňuje M. Urban.

TOP videá