Peniaze na dopravné projekty podľa ministerstva neprepadnú

Peniaze na dopravné projekty podľa ministerstva neprepadnú
Zdroj foto: SITA
Ministerstvo dopravy nepredpokladá žiadne prepadnutie peňazí v Operačnom programe Doprava (OPD) na roky 2007 - 2013. Tvrdí, že má pripravený dostatočný zásobník projektov, na ktoré plánuje do konca budúceho roku vyčerpať zostávajúce financie v uvedenom programe.

"Do konca roka 2015 plánujeme ešte realizovať napríklad veľký projekt modernizácie ciest I. triedy, projekt výstavby diaľničných križovatiek a privádzačov, uplatniť si opciu pri projektoch obnovy električiek a trolejbusov," informoval agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

"Peniaze, ktoré máme k dispozícii, využijeme tiež na spätnú refundáciu stavieb, ktoré boli pôvodne financované z iných zdrojov," dodal. Ide o viaceré projekty Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Slovenskej správy ciest a Železníc Slovenskej republiky.

V OPD je do konca budúceho roku potrebné ešte vyčerpať podľa stavu k 30. septembru spolu 1,678 mld. eur, čiže 44,35 % z 3,783 mld. eur. Z toho zo zdrojov EÚ je nutné využiť 1,426 mld. eur, resp. 45,13 % z 3,160 mld. eur. V rámci spolufinancovania zo štátneho rozpočtu treba minúť 251,501 mil. eur, čo je 40,4 % zo 622,462 mil. eur.

V návrhu rozpočtu na budúci rok je na čerpanie pomoci EÚ v OPD určených 399,663 mil. eur. Podľa rezortu dopravy je to len nový záväzok na rok 2015. "Zvyšné financie boli a sú viazané v rozpočte ministerstva ako nevyčerpaný záväzok z roku 2013 a 2014, ktorý plánujeme v roku 2015 vyčerpať," spresnil Kóňa. Na domáce spolufinancovanie projektov v OPD by v budúcom roku malo ísť 67,717 mil. eur.

V OPD boli ku koncu septembra zakontrahované prostriedky, vrátane zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v celkovej sume 4,088 mld. eur. Predstavuje to 107,85 % voči záväzku určenému na vyčerpanie do konca budúceho roku. Z toho európske peniaze sú zazmluvnené v objeme 3,413 mld. eur, čo je 108,01 % z objemu. Dôvodom nadkontrahácie je podľa rezortu snaha o úplné pokrytie alokácie. "Počas implementácie projektov sa môže zmeniť predpokladaná výška nenávratného finančného príspevku, napríklad pre nižšie vysúťažené ceny, prípadne pre korekcie a vratky," zdôvodnil Kóňa.

Schválený rozpočet na rok 2014 počítal s tým, že v OPD sa z európskych peňazí využije 833,151 mil. eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahne 141,938 mil. eur. Podľa očakávania by však čerpanie zdrojov EÚ a spolufinancovanie v tomto programe mali predstavovať 556,950 mil. eur, resp. 96,059 mil. eur.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá