Ombudsmanska robí prieskum na cudzineckej polícii, zistila nedostatky

Ombudsmanska robí prieskum na cudzineckej polícii, zistila nedostatky
Zdroj foto: SITA
Právnici Kancelárie verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej robia prieskum na oddeleniach cudzineckej polície. Práve táto téma je jednou z priorít ombudsmanky na tento rok, agentúru SITA informoval ombudsmankin poradca pre médiá a komunikáciu Ján Glovičko.

Dubovcová priebežne získavala informácie o fungovaní oddelení z rôznych zdrojov, a to vrátane výpovedí cudzincov. Práve na ich základe sa rozhodla túto tému zaradiť medzi svoje priority na rok 2014. Jana Dubovcová v tejto súvislosti pripomína, že slovenské orgány by mali ľudí vybavovať dôstojne. "Z informácií, ktoré máme, ale aj ktoré boli medializované, vyplýva, že viaceré cudzinecké polície majú nedostatky," upozornil. V nasledujúcich týždňoch verejná ochrankyňa práv v samostatnej správe vyhodnotí, či boli porušené konkrétne základné práva a slobody a určí opatrenia, ktoré majú zodpovedné orgány prijať na ich odstránenie, pripomenul.

Právnici prieskum robia od júna, odvtedy prešli všetkých 12 oddelení cudzineckej polície v Bratislave, Dunajskej Strede, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Žiline, Košiciach, Michalovciach a v Prešove. "V Bratislave vykonali prieskum opakovane," poznamenal Glovičko. Ako dodal, prieskumy sú komplexné, pričom právnici sledujú prístup policajtov k cudzincom, jazykové schopnosti polície, priebeh vybavovania cudzincov, prístupnosť sociálnych zariadení, spôsob informovania cudzincov ako aj spôsob zverejňovania informácií. "Prieskumy sú zamerané aj na podmienky policajtov počas výkonu ich práce, technické vybavenie oddelení a priestorové podmienky ich pracovísk," doplnil Dubovcovej poradca pre médiá a komunikáciu.

Na tento rok si ombudsmanka stanovila viacero priorít. Okrem prieskumu na cudzineckej polícii sa zameria takisto na podmienky v celách predbežného zadržania, bezbariérové prístupy do budov, v ktorých sídlia orgány verejnej správy, v školách či zariadeniach so zdravotnými a sociálnymi službami. Ombudsmanka sa už v prieskume zaoberala právami maloletých detí a konkrétne základným právom na vzdelanie. V praxi sa právnici venovali diagnostike a rediagnostike detí v súvislosti s ich zaradením do školského systému. Tiež skúmali reedukačné centrá, o ktorých Jana Dubovcová informovala v septembri v správe. Ďalšou prioritnou oblasťou je ochrana a uplatňovanie základných práv a slobôd v činnosti orgánov verejnej správy vo vzťahu k seniorom. Správu z prieskumu ombudsmanka prerokuje so zástupcami štátu a vyšších územných celkov na konci tohto mesiaca.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá