Prvé Múzeum holokaustu vybudujú vďaka zdrojom EÚ

Prvé Múzeum holokaustu vybudujú vďaka zdrojom EÚ
Zdroj foto: TASR
Múzeum holokaustu ako súčasť siete Slovenského národného múzea vznikne v pôvodných objektoch pracovného a neskôr koncentračného tábora v Seredi.

Prvé Múzeum holokaustu na Slovensku by malo vzniknúť do konca roka 2015, vyplýva to z aktuálnych informácií Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea židovskej kultúry, pod ktoré má múzeum patriť. Verejné obstarávanie na stavebné práce nevyhnutné na zriadenie Múzea holokaustu v Seredi, ktoré v lete vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR ako zriaďovateľ SNM, by malo byť ukončené v polovici októbra. Začiatkom septembra na tento účel bol schválený projekt na pridelenie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov vo výške 2 489 990 eur, agentúru SITA o tom informoval riaditeľ SNM – Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan.

Zo súťaže na stavebné práce nevyhnutné na zriadenie múzea holokaustu, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania 28. júla, vyplýva, že víťaz získa zákazku na 12 mesiacov v predpokladanej hodnote 2 445 688,45 eura bez DPH, pričom opcia z tejto sumy môže dosiahnuť 407 614,74 eura bez DPH. Zákazka obsahuje aj možnosť opcie pre prípadné ďalšie nepredvídateľné stavebné náklady a rekonštrukčné práce. V elektronickej aukcii uspeje firma, ktorá ponúkne najnižšiu cenu. Rekonštrukcia piatich pamiatkovo chránených objektov bývalého pracovného a neskôr koncentračného tábora v Seredi, vrátane infraštruktúry areálu a vybudovanie novej administratívnej budovy, je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, z Regionálneho operačného programu.

Bývalý pracovný a neskôr koncentračný tábor v Seredi je podľa Mešťana "jedinečný a neopakovateľný priestor". Ako po vyhlásení verejného obstarávania pre agentúru SITA povedal, "nerobíme múzeum na zelenej lúke, robíme ho v pôvodných objektoch pracovného a neskôr koncentračného tábora. V hrozných podmienkach tam žili a pracovali ľudia, z ktorých tam veľa aj zahynulo". Mešťan označil vznikajúce Múzeum holokaustu za "múzeum o ľudskej hrôze i o spolupatričnosti, pamätník temnej časti našej histórie i pamätník obetiam a poučením pre budúce generácie". Zámerom je, aby múzeum svojimi priestormi, ich priestorovým aj výtvarným spracovaním pripomínalo hrôzu koncentračných táborov.

O múzeu na svojej webstránke informuje občianske združenie EDAH - http://edah.sk/. Pripomína históriu objektu a tiež snahu zriadiť tu Múzeum holokaustu. Zabezpečiť zriadenie múzea uložila vláda ministrovi kultúry uznesením z 13. mája 2009 k akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011. Ministerstvo kultúry sa uchádzalo o európske prostriedky na zriadenie múzea z Regionálneho operačného programu (ROP) po prvý raz v roku 2009. Bolo však neúspešné. Po nástupe Daniela Krajcera do vedenia MK SR sa zriadenie múzea do výzvy ROP nedostalo a proces sa v tom čase zastavil. Obnovil sa po opätovnom nástupe Mareka Maďariča do vedenia MK SR. Mešťan pripomenul, že zriadenie múzea svojim izraelským partnerom prisľúbil premiér Robert Fico.

Stavbu, ktorá je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou, tvorí päť jednopodlažných objektov v areáli kasární v Seredi na Kasárenskej ulici. Bývalý židovský pracovný tábor má historickú, architektonickú a urbanistickú hodnotu. Okrem výstavných priestorov bude súčasťou múzea vzdelávacie centrum v oblasti holokaustu s celoslovenskou pôsobnosťou pre pedagógov, študentov, odbornú a laickú verejnosť. Novozriadené Múzeum holokaustu bude podľa MK SR "zastávať funkciu jednej z popredných slovenských inštitúcií pri presadzovaní a podpore základných ľudských práv a slobôd a ako vzdelávacie stredisko k ľudským právam a právam národnostných menšín". Múzeum návštevníkom priblíži podmienky ubytovania v pracovnom tábore, ktorý sa v objekte nachádzal v rokoch 1941 až 1944, tiež pracoviská väznených mužov a žien ako stolárske, betonárske a zámočnícke dielne a krajčírsku dielňu. Ďalšia časť predstaví podmienky života väznených počas rokov 1944 a 1945, keď bol tábor koncentračný. Vzácne exponáty zdokumentujú riešenie židovskej otázky na Slovensku. V objekte bude tiež vyčlenený priestor venovaný tým, ktorí s nasadením vlastného života a života svojich rodín zachraňovali židovských spoluobčanov. Vznikne tu pamätník záchrancov.

Pracovný tábor v Seredi vznikol z vojenských útvarov v roku 1941. V prvej fáze ho vybudovali a zriaďovali v ňom pracovné dielne. V druhej sa stal jedným z piatich centier pre organizáciu transportov Židov. Ako pracovný tábor s výrobňou v dielňach fungoval v tretej fáze. V poslednej fáze od roku 1944 do konca marca 1945 sa stal koncentračným táborom. Od roku 1942 do konca roku 1944 v ňom pracovalo približne 700 až 1 200 väzňov. Podľa historikov boli v tábore veľmi ťažké životné podmienky, väzňov bili a znásilňovali.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá