Eximbanka plánuje podporiť exportérov v roku 2015 sumou 2,1 mld. eur

Eximbanka plánuje podporiť exportérov v roku 2015 sumou 2,1 mld. eur
Zdroj foto: TASR
Exportno-importná banka plánuje v budúcom roku podporiť slovenských exportérov sumou 2,1 miliardy eur. Toľko si vyčlenila na bankové a poisťovacie aktivity. Oproti očakávanej skutočnosti za tento rok bude podpora exportu v roku 2015 nižšia približne o 60 miliónov eur, teda o 2,8 %.

"Uvedený pokles súvisí s nižšou podporu exportu z poisťovacích činností, a to i napriek predpokladanému zvyšovaniu poistnej angažovanosti v roku 2015, najmä z poistenia strednodobých a dlhodobých rizík," uviedla Eximbanka v návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý sa nachádza medzi nezaradenými materiálmi na rokovanie vlády.

Ako ďalej vyplýva z návrhu rozpočtu, zisk Eximbanky by mal v budúcom roku predstavovať 483.000 eur po zdanení. Oproti roku 2014 by tak mal vzrásť o sedem percent.

Banka tiež uviedla, že ťažiskom jej bankových činností bude priame financovanie úverov pri stagnácii objemu refinancovania, ako aj poskytovanie širokej škály záručných produktov. Návrh rozpočtu predpokladá, že ku koncu budúceho roka čistá majetková angažovanosť z financovania úverov dosiahne výšku 242,05 milióna eur a záručná angažovanosť bude predstavovať 170 miliónov eur. "V budúcom roku sa predpokladá zintenzívnenie predexportného financovania do dvoch rokov, ďalšie rozšírenie vzťahov s klientmi zo segmentu malého a stredného podnikania a realizácia transakcií na báze projektového financovania pre klientov so slabším kreditným profilom," načrtla svoje plány v návrhu rozpočtu Eximbanka.

Ďalej predpokladá, že celková hrubá poistná angažovanosť z upísaných obchodovateľných aj neobchodovateľných rizík k ultimu roka 2015 dosiahne 750 miliónov eur.

Eximbanka si v návrhu rozpočtu stanovila cieľ, že v roku 2015 chce dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri rozvoji ďalších obchodných aktivít. Preto plánuje posilniť personálne vybrané odborné a obchodné útvary.

Ako ďalej uviedla v návrhu rozpočtu, to, ako sa jej podarí presadiť svoje strategické zámery, bude záležať aj od schopnosti ponúknuť obchodným partnerom efektívnejšie riešenia, ako aj od toho, ako flexibilne dokáže reagovať na požiadavky slovenských exportérov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá